Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2024

Yasadışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu

Yasadışı bahis veya kumarı kişiler karşılık olarak maddi bir değer yatırmak suretiyle oynamaktadırlar. Bu maddi değer “para” veya türevleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Yasadışı bahis veya kumarı kişiler karşılık olarak maddi bir değer yatırmak suretiyle oynamaktadırlar. Bu maddi değer “para” veya türevleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yasadışı bahis veya kumar oynayan kişilerin oynamak eylemi karşılığındaki bu maddi değer ise yasadışı bahsi veya kumarı oynatan kişi/kişiler veya kurumlara yahut aracılık edenlere kazanç sağlamaktadır.

7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 5/1-c

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Yukarıdaki hükme göre spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişi veya kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır.

Para nakline aracılık etmek suçu, paranın fiziksel olarak taşınması şeklinde olabileceği gibi banka veya herhangi bir finans kuruluşu üzerinden ya da günümüzde aktif şekilde tercih edilen “coin” olarak adlandırılan sanal değerler kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir. Belirtmek gerekir ki, yasadışı bahis veya şans oyunlarından elde edilen para dışındaki malvarlığı değerlerinin nakline aracılık etmek bu madde kapsamında suç olarak kabul edilmemektedir.

7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre Türkiye’de Spor toto teşkilatı başkanlığı kumar oynatma yetkisini bizzat kendisi kullanacağı gibi özel ya da tüzel kişilere de bir kısmını ya da tamamını devretme hakkına sahiptir. Halihazırda Türkiye’de spor toto, iddia, bahis ve benzeri gibi şans oyunlarının oynatılması için 6 tane yasal internet sitesi bulunmaktadır. Misli, nesine, tuttur, Birebin Bilyoner ve Oley şeklindedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sayılı internet siteleri dışında, izinsiz olarak bahis oynatmak suç kabul edilmiştir. Bu sebeple yasadışı bahis oynatanların icra ettiği suç sayılan eylemleri sonucunda elde edilen maddi kazancın nakline yardım etmek veya birebir yapmak da aynı zamanda suç olarak kabul edilmektedir.

Reklam Vermek veya Başka Şekilde Yasadışı Bahis Oynamaya Teşvik Etme Suçu

7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

MADDE 5/1-ç

*Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. *

Reklam vermek veya başka şekilde yasadışı bahis oynamaya teşvik etme suçu serbest hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketlerden oluştuğu için seçimlik bir suçtur. İştirak mümkün kabul edilmektedir.

Hükme göre, “reklam vermek” veya “sair surette” ibareleri ile yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek suç olarak kabul edilmiştir. Şöyle ki, reklam vermek suretiye yasadışı bahis suçlarına teşvik etmek internet üzerinde sık sık rastlanan bir fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanun hükmünde “sair surette” şeklindeki ibaresine örnek olarak bir dergi veya gazetede yazarın yahut radyo veya televizyondaki kişilerin ya da broşür dağıtma, reklam verme, sosyal medyalarda(Instagram, Facebook, X, Threads, LinkedIn vb.) paylaşma, kişilerin telefonlarına mesaj atma şeklindeki fiiller yasadışı bahis suçlarını teşvik etme suçları olarak verilebilmektedir.

YARGITAY KARARLARI:

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, E. 2021/14524 K. 2021/10876, 09.09.2021

“Mahkemece, sanığın eylemine uyan kanun maddesinin ve dolayısıyla uygulanacak cezai yaptırımın türü ve miktarının belirlenmesi amacıyla, sanığın yurt içinde oynatılan bahis oyunlarına mı yoksa yurt dışından oynatılan bahis oyunlarına mı internet veya sair yollarla erişmek suretiyle Türkiye’den oynatılmasına imkan sağladığının, hangi sitelere hangi yoğunlukla giriş yapıldığının, dosyada ele geçirilen harddisk (bilgisayar kütüğü) üzerinde yapılacak ayrıntılı bilirkişi incelemesi sonucu tespit edilmesi ile sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken; Soruşturma aşamasına alınan inceleme raporunda, harddisk içindeki verilerden hareketle sadece bilgisayardan oynanan kuponların ekran çıktılarının imaj görüntülerinin alınarak; sanığın üzerine atılı yasa dışı bahis oynatmak suçunun sabit görüldüğü gerekçesiyle, sanığın sabit görülen eylemi ve varılan kanaatle çelişkili biçimde, 7258 sayılı Kanun’da yasa dışı bahis oyunlarına ilişkin “para nakline aracılık etmek” suçu için düzenlenen 5/1-c maddesinden mahkumiyetine karar verilmesi”

WhatsApp