GAYRİMENKUL NEDİR?

Ev tarla ve arsa gibi taşınmaz mülk gayrimenkul tabir edilir. Gayrimenkul, Arapça taşımak sözcüğünden türemiştir. Olumsuzluk önekiyle taşınması mümkün olmayan anlamına gelmektedir.

GAYRİMENKUL AVUKATI

Gayrimenkul Hukuku kapsamındaki davalara, Türk Medeni Kanunu’nun Eşya Hukukuna ilişkin hükümleri tatbik edilmekle birlikte, en iyi gayrimenkul avukatı ve uzman gayrimenkul avukatı; Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra İflas Hukuku ile Kamulaştırma, İmar ve hatta İdari yargılama mevzuatına hakim olmalıdır.

Gayrimenkul davaları için Lütfi Kurt Hukuk Bürosu İzmir Gayrimenkul Avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Gayrimenkul Hukuku konusundaki dava ve hukuk alanları:

 • Kamulaştırma Davaları
 • Miras Davaları
 • İzaleyi Şüyu
 • Şufa
 • Tapu İptali ve Tescil
 • Kira Uyuşmazlıkları
 • Tahliye

Lütfi Kurt Hukuk Bürosu olarak İzmir’de Gayrimenkul hukuku, her nevi konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer almaktayız. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek her tür dava, icra takibi, tecavüzün men’i talebi, delil tespiti, irtifak tesisi konularında müvekkillerimizi temsil etmekte ve hukuki destek sağlamaktayız.

Gayrimenkul Hukuku ve Kentsel dönüşüm konusunda;

 1. Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, ön alım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
 2. Gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi
 3. Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması
 4. Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi; mortgage kredileri, iş ortaklığı (joint venture) sözleşmeleri; proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması;
 5. İş geliştirme, mimarlık, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;
 6. Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması; tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi.
WhatsApp