Yayınlanma Tarihi: 29 Mart 2024

YASADIŞI BAHİS OYNAMAK

Yasadışı bahis oynamak, bir suç değil kabahat olarak kanunda düzenlenmiştir. Yasadışı bahis oynadığı sabit olan kişiler 5.000 ile 20.000-TL para cezası ile cezalandırılır.

KUMAR OYNAMAK İLE YASADIŞI BAHİS OYNAMAK AYNI ŞEY MİDİR?

Kumar, para veya maddi değeri olan bir şeyi belirsiz bir sonuca dayalı olarak riske atmak suretiyle oyun oynamak eylemi veya bahis yapmak demektir.

Bir eylemin “kumar” olarak kabul edilebilmesi için kişinin “kazanç elde edilebilme maksadı/amacı/saikini” gütmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra elde edilmesi amaçlanan maddi kazancın rastlantısal faktörlere dayalı olması durumlarını içermesi beklenmektedir. Ezcümle kumar, maddi kazanç amacıyla gerçekleştirilen aynı zamanda kayba da sebebiyet veren şansa bağlı oyun veya eylemlerin gerçekleştirildiği aktivite olarak tanımlanmaktadır.

BAHİS NEDİR?

Bahis, ülkemizde gerekli kurallar çerçevesinde oynanabilen ve şans oyunları kapsamında değerlendirilen kazanç yöntemlerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Lakin bu kazancın vergilendirilmesi ve elde edilen maddi kazancın bir başka ifadeyle “paranın” yasal yollar ile kişilere dağıtılması şart koşulmuştur.

YASADIŞI BAHİS NEDİR?

asa dışı bahis; illegal bahis, sanal bahis veya kaçak bahis olarak da bilinmektedir.

Yasadışı bahis, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre düzenlenmiş bahis oynama yöntemleri dışında kalan, kanunun verdiği yetkiden doğan lisans bulunmadan hukuka aykırı olarak oynatılan veya oynanan bahis olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’de spor bahis veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda bulunmaktadır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bahis oyunları oynatmak üzere ‘sabit bayi’ veya ‘sanal ortam bayi’ ruhsatı vermektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen ruhsatı olmaksızın bahis oynatmak suçtur.

Keza yine 28/02/2009 tarih ve 27154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği’nde ise;

*Sabit ihtimalli bahis oyunları, yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

Müşterek bahis oyunları, yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,*

İfade ederek sabit ihtimalli bahis oyunları ve müşterek bahis oyunları tanımlanmıştır.

Belirtmek gerekir ki internet vasıtası ile oynanan illegal bahisin yasal bahisten tek farkı takibinin yapılmamasıdır. Bir başka deyişle, kazanç sağlayanların kaydını tutmak imkansızlaştığında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama durumlarının yasadışı bahis ile gündeme gelebildiği söylenebilmektedir.

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesine göre;

• Lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10000 güne kadar adli para cezası alır.

• Yurtdışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası alır.

• Sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası alır.

• Reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası alır.

Denilmiştir.

TÜRKİYE’DE YASAL KABUL EDİLEN BAHİS SİTELERİ NELERDİR?

Türkiye'de popüler olarak bilinen yasal bahis siteleri; İddiaa, Bilyoner, Nesine, Misli gibi sitelerden oluşmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı futbol gibi spor karşılaşmalarında bu siteler haricinde bahis oynanırsa veya oynatılırsa yasa dışı bahis suçu oluşmuş olmaktadır. Buna imkan tanıyan kişiler olan websitesi sahipleri, matikçiler, reklam verenler vs. yasa dışı bahis oynatmış olmaktadır.

YASADIŞI BAHİS OYNAMAK SUÇ MUDUR?

Türkiye’de “Yasadışı bahis oynayıp ceza alan var mı?” sorusu merak edilmektedir. Bunun için yasadışı bahis oynama fiilinin kanun sistematiğinde yerini tespit etmek gerekmektedir.

Kanun bahis veya şans oyunu oynayanları ceza hukuku açısından cezalandırmaya değer görmemektedir. Lakin söz konusu fiili, idari para cezası yaptırımına bağlamaktadır.

Bu yaklaşım 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu arasında yapılan ayrıma paralel bulunmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu madde 228:

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 34:

Kumar

Madde 34 - (1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire elkonularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

Hükümlerden görüldüğü üzere Türk Ceza Kanununda kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suç olarak öngörülmüştür. Ancak Kabahatler Kanununda kumar oynama kabahat olarak kabul edilmiştir.

Netice itibariyle yasadışı bahis oynama fiili suç olarak sayılmamaktadır. İdari para cezası yaptırımı öngörülen bir kabahat niteliğinde kabul edilmektedir.

BAHİS SİTELERİNDE YATIRILMIŞ OLAN PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?

Yasadışı bahis oynanılan veya oynatılan sitelerde kart üzerinden ödeme sistemi gerçekleştirilmektedir. Buna bağlı olarak uluslararası kartlı ödeme sistemlerinde “Chargeback” yani “Ters İbraz” kuralları geçerli olmaktadır. İlgili kurallar belirli bir banka ya da ülkeye özgü değildir ve bu kartların kullanıldığı tüm ülkelerde geçerlidir.

Ters ibraz kuralları uyarınca kredi kartı sahipleri, kredi kartı ile yapılan işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir. Temel şart, işlemin kredi kartı ile yapılmış olması kabul edilmektedir. Havale/EFT ile yapılan işlemler ters ibraz kuralları ile itiraz konusu yapılamamaktadır. Lakin kredi kartı ile yapılan işlemlerden itibaren 120 gün içinde itiraz başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Söz konusu süre hak düşürücü niteliktedir.

Ters ibraz prosedürü altı aşama ile özetlenmektedir. Öncelikle ödemenin gerçekleştiği kredi kartı sahibi bankaya itiraz başvurusu yapmaktadır. İtirazı alan banka, karşı taraf olan işyerinin bankasına yönlendirilmektedir. İşyerinin hesabı olan banka, yapılan itirazı söz konusu işyerine sunmakta ve işlem ile ilgili belgeleri talep etmektedir. İşyeri, kendisine tanınan süre içerisinde belgeleri iletmez veya yetersiz belge iletir ise itiraz edilen tutar banka tarafından, işyeri hesabından çekilerek kredi kartı sahibi bankaya iletilmektedir. Yeterli belge iletilmesi durumunda ise belgeler kredi kartı sahibi bankaya iletilerek itiraz reddedilmektedir.

KAÇAK BAHİS SİTELERİNDE BAHİS OYNAYANLAR CEZA ALIR MI?

7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 5/1-d “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” Denilerek yasadışı bahis oynama fiili kabahat niteliğinde kabul edilmiştir. Yasadışı bahis oynayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, kanuna aykırı şekilde kurulan bahis sitelerinde bahis veya şans oyunu oynayan kişilerin fiilleri kabahat niteliğinde sayılmaktadır. Bu kişiler hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından 5.000 Türk lirasından 20.000 Türk lirasına kadar idari para cezasına hükmedilmektedir.

YASADIŞI BAHİS OYNAMANIN CEZASI NE KADARDIR?

Yasadışı bahis oynama cezası 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 5/1-d ile düzenlenmektedir. Buna göre yasadışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 bin Türk lirasından 20000 Türk lirasına kadar idari para cezasına hükmedilmektedir.

Yasadışı bahis oynama sebebiyle verilen ceza, tebligat yöntemi ile kişilerin evlerine tebliğ edilmektedir. Ancak hükmedilen para cezası, e-devlet üzerinden de izlenebilecek olup, 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanmaktadır.

İdari para cezalarına karşı “genel itiraz yolu” 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 27 ile düzenlenmektedir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu:

Başvuru yolu Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Söz konusu hükme göre idari para cezası öngören kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine karşı itiraz yoluyla başvurulabilir. Genel itiraz yolu kullanılarak yasadışı bahis oynama cezasına itiraz edilmesi mümkündür.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA CEZASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yasadışı bahis oynamanın cezası 2022 yılından itibaren internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Hakkında idari para cezasına hükmedilen kişiler, UYAP Vatandaş Portal veya e-devlet üzerinden cezasını görebilmektedirler. Sistem üzerinden asliye ceza mahkemeleri seçilmek suretiyle sorgulama yapılması gerekmektedir. Ayrıca vergi borcu sorgulatmak suretiyle de bu hususta bilgi alabilmek mümkün olmaktadır. Lakin belirtmek gerekir ki soruşturma aşamasında olan dosyalar UYAP Vatandaş Portal veya e-devlet kapısı üzerinden görünmemektedir.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA CEZASI E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Yukarıda da belirtildiği üzere yasadışı bahis sebebiyle verilen para cezası, e-devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilmektedir.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA PARA CEZASI SİCİLE İŞLER Mİ?

Adli sicil kaydı, suç niteliği teşkil eden fiiller hakkında mahkemeler tarafından verilen kesinleşmiş cezalar için tutulmaktadır. Adli para cezası ve hapis cezası adli sicil kaydına işlemektedir. Ancak idari para cezası ise sicile işlenmemektedir.

Bu itibarla kanuna aykırı olarak şans ve bahis oyunları oynatma fiili karşılığında öngörülen adli para cezaları adli sicile işlenmektedir. Lakin kanuna aykırı olarak oynatılan şans ve bahis oyunlarını oynama fiili için öngörülen idari para cezaları adli sicile işlenmemektedir.

BAHİS OYNAMA CEZASI MEMURİYETE ENGEL OLUŞTURMAKTA MIDIR?

Bahis sebebiyle idari para cezası memuriyete engel oluşturmakta mıdır hususunda 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu söz konusu konuda açık bir hüküm içermemektedir. Lakin “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” 7258 Sayılı Türk Ceza Kanunu 228 hükmünde “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.” Denilerek eylem suç olarak düzenlenmiştir. Bahis cezasından bir mahkumiyet velev ki bu hüküm çerçevesine girdi, o halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48 hükmü uyarınca memuriyetin sona erme sebebi oluşabilmektedir.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA PARA CEZASININ AFFI VAR MIDIR?

7326 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre yasa dışı bahis cezası affı mümkündür. Af ile bahsedilen konuda anlaşılması gereken kanun kapsamına giren borçların yapılandırılması neticesinde cezaların ve ferilerinin tamamı veya bir kısmının ödenmesi suretiyle kalan ceza ve ferilerinin silinmesidir. Dolayısıyla yasadışı bahis oynama suretiyle kesinleşen idari para cezalarının yapılandırılması mümkün olmaktadır.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA PARA CEZASI ÖDENMEDİĞİNDE NE OLUR?

Hakkında adli para cezasına hükmedilen kişiye adli para cezası ödeme emri tebliğ edilmektedir. Ödeme emrini tebliğ alan kişi, belirli süre içinde adli para cezasını ödemelidir. Aksi takdirde kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ettiğini beyan etmelidir.

Adli para cezasını ödemeyen veya kamuya yararlı bir işte çalışma isteminde bulunmayan kişi hakkında, cumhuriyet savcısının kararı ile cezanın ödenmeyen kısmı için hapis cezası kararına hükmedilmektedir.

Ancak ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesi sonucunda hükümlü tüm haklarını kaybetmemektedir. Hükümlü, her zaman adli para cezasını ödemek suretiyle hapis cezasından kurtulabilme imkanına sahip olmaktadır.

18 yaşından küçük çocuklara verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde ise ceza hapis cezasına çevrilmemektedir. Lakin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile öngörülen prosedür uyarınca ödenmeyen adli para cezası icra takibine konu yapılmaktadır.

Buna göre yasadışı bahis oynatma suçu için öngörülen adli para cezasının ödenmemesi halinde ise şahısın cezası hapis cezasına çevrilmektedir.

İdari para cezasının ödenmemesi halinde ise cezanın hapis cezasına çevrilmesi söz konusu olmamaktadır. Yalnızca idari para cezasının ödenmemesi halinde ancak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre haciz yoluyla takip yapılması söz konusu olmaktadır.

Bu münasebetle yasadışı bahis oynayan kişiler hakkında hükmolunan idari para cezasının ödenmemesi durumunda bu kişiler hakkında icra takibi başlatılması söz konusu olacaktır.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA SUÇU NASIL TESPİT EDİLİR?

Yasadışı bahis oynama halinin devletin ilgili kurumları tarafından tespit edilmesi;

İnternet Trafiği (IP): Yetkili merciler tarafından şahısların IP adresleri ile internet trafikleri incelenerek tespit edilebilmektedir.

Finansal İşlemler: Bahis sitelerinde bulunan şahısların finansal trafiği üzerinden tespit edilebilmektedir. Örnek olarak; Para yatırma ve çekme gibi işlemlerdir.

Dijital Deliller: Yasadışı bahis sitelerinde bulunan şahısların kişisel bilgileri ile tespit edilebilmektedir.

Güvenlik Açıkları: Yasal olmayan bahis sitelerinde bulunan güvenlik açıkları olması halinde şahısların bilgileri tespit edilebilmektedir.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA SUÇU SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA SÜRECİ NASILDIR?

Belirtmek gerekir ki idari para cezası kapsamında olan yasadışı bahis oynama cezasına itirazın idari para cezalarına itiraz kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Şahıslara verilen idari para cezasına itiraz etmek istediğinde cezanın kişiye tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verilmesi gerekmektedir. Tebliğin gerçekleştiği sırada sunulan kâğıtta herhangi bir itiraz mercii bulunmuyor ise itiraz süresi 60 gün olmaktadır.

Adli ve idari birimler tarafından gerçekleştirilecek araştırma süreci sonrasında şahıslara bahis oynama cezası olarak verilen idari para cezasının yersiz olduğuna hükmedilmesi halinde cezanın kaldırılması mümkün olmaktadır.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Yasadışı bahis ile ilgili soruşturmalarda genellikle gizlilik kararı verilmektedir.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamına alınan kişi veya kişiler hakkında MASAK veya savcılık tarafından banka hesaplarına ve kredi kartlarına bloke konulmaktadır.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamındaki şüphelilere yurtdışı çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirleri konulabilmektedir.

Savcılık yasa dışı bahis soruşturmalarında tespit edilen tüm şüphelilerin ifadesini almaktadır. Soruşturmadan sonra asliye ceza mahkemesinde yargılama süreci başlamaktadır.

Soruşturma safhasında yapılacak iyi bir savunma takipsizlik kararı verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu aşamada da avukatın rolü büyük önem arz etmektedir. Yasadışı bahis soruşturmasına giren kişiler hakkında avukatın rollerinden bir tanesi kişilerin banka hesaplarına konulan blokelerini ve yurtdışı çıkış yasaklarının kaldırılması şeklindedir.

YASADIŞI BAHİS OYNAMA SUÇU SÜRECİNDE AVUKATIN ROLÜ NELERDİR?

Yasadışı bahis oynama eylemine karşı 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 5/1-d “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” denilerek öngörülen idari para cezası kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurulmak suretiyle itirazda bulunulmaktadır. İlgili itiraz başvurusunun yetkili merciye, süresi içerisinde makul ve doğru gerekçeler ile yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde itiraz dikkate alınmamaktadır. Dolayısı ile uzman bir avukatın hukuki yardımı bu konuda önem arz etmektedir.

AVUKAT GÖZDE TETİK

WhatsApp