Yayınlanma Tarihi: 28 Mart 2021

BOŞANMA DAVALARINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR | Avukat Lütfi Kurt

17 Yaygın Boşanma Davası Sorusu ve Cevapları. Boşanma avukatları kimlerdir? Boşanmanın maliyeti nedir? Boşanma süreci ne kadar sürer? Kim boşanma davası açma yetkisine sahiptir? Boşanmanın en yaygın nedenleri nelerdir? Boşanmanın yasal gerekçeleri nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’nda evliliğe ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Medeni Kanun’a göre evlilik birliği karı, koca ve çocuklardan meydana gelmekle birlikte haklar, sorumluluklar ve paylaşımlarda esas olan eşitliktir. Eski Medeni Kanun’da kocanın evlilik birliğinin reisi olması ifadesi kaldırılmış ve evlilik birliğinin tesisinde eşitlik esas alınmıştır. Eşlerden her ikisi de birliğin uzlaşması ve mutluluğu için çalışacak, çocuğun bakım, eğitim ve gözetimine beraber özen gösterilecektir. Anne ve babaların yanı sıra çocuğu direkt olarak ilgilendiren konularda ve yararına olmak üzere, çocuğun fikri de dikkate alınacaktır. Kanun hükümlerine göre evlilik birliğinin tesis edilmesi karı ve kocaya bir takım hakların yanı sıra sorumluluklar da getimektedir. Eşitlik ilkesi ile beraber evlilik birliğinin eşlere sağladığı başlıca hak ve sorumluluklar; aile birliğini yönetme, kadının kendi soyadını kullanabilmesi, evlilik birliğini temsil etme, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama, eşe sadakat gösterme, dayanışma, çocuk bakma ve yetiştirme, evlilik birliğinin tabi olduğu giderlere ortak katılım, meslek ve iş tercihlerinde özen gösterme olarak sıralanabilir.

1- Boşanma Davası Kaç Şekilde Açılabilir?

Boşanmak isteyen çiftler, 2 şekilde bu davayı açabilirler. Türk Hukuk sistemimizin kabul ettiği bu dava türleri; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma şeklindedir. Anlaşmalı olarak davanın açılabilmesi için, tarafların maddi ve manevi olarak ayrılığın bütün sonuçlarında uzlaşması gerekir. Fakat taraflar; Tazminat, velayet, mal paylaşımı, nafaka ve diğer unsurlarda uzlaşma sağlayamazsa, dava çekişmeli olarak açılır.

2 - BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Kanunda boşanma davası açabilmek için nedenler sayılmıştır.Kanuna göre boşanma sebepleri şu şekildedir;

  • Zina
  • Hayata kast
  • Pek kötü veya onur kırıcı davranış
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  • Terk
  • Akıl hastalığı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (Şiddetli geçimsizlik)
 Bu nedenler evlilik içinde mevcutsa boşanma davası açmak için boşanma avukatı ile çalışmak kişilerin faydasına olmaktadır.

3 - Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

-Taraflardan birisi boşanmak istiyor, diğeri boşanmak istemiyorsa, -Her iki eş boşanmak istiyor fakat boşanmanın unsurlarında (nafaka, velayet, tazminat) anlaşamıyorlarsa, -Evlilik süresi 1 yılını doldurmamışsa çekilmeli boşanma davası açılacaktır. Evlilik süresi önemli değildir, 1 saat dahi evli kalınsa boşanma davası açılabilecektir. Evlilik süresinin 1 yıldan önce olması halinde ancak çekişmeli boşanma davası açılabilir.

4 - Çekişmeli Boşanma Davası için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Eğer bir avukat ile dava süreci takip edilecek ise avukat tarafından dava dilekçesi ile birlikte boşanma vekaletnamesi de sunulacaktır. Boşanma vekaletnamesi için 2 adet vesikalık fotoğraf ile noter aracılığıyla vekaletname düzenlenmesi talep edilmelidir. Eğer kişi kendisi dava açacak ve avukat aracılığıyla boşanma davası sürecini yürütmeyecek ise dava dilekçesi ile birlikte kimlik fotokopisi de sunmalıdır. Dava açılması esnasında mahkeme kaleminin veznesine yatırılmak üzere boşanma davasında gerekli olan harç ve masraf bedellerinin de yatırıldığına dair makbuz da dava dilekçesi ekinde bulunmalıdır.

5 - Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davalarının usule uygun şekilde açılabilmesi için, yetkili ve görevli mahkemenin doğru şekilde bilinmesi gerekir. Bu dava türünde yetkili mahkeme, son 6 ay içinde yerleşim yeri olarak gözüken yani ikametgâh adresinin bağlı bulunduğu Adliye olmaktadır. Görevli mahkeme ise, Aile Mahkemesi olmaktadır. Aile Mahkemesinin olmadığı adliyelerde ise, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

6 - Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl İlerler ?

Çekişmeli boşanma davasının şartları önemlidir. Tarafların boşanma veya boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşamaması halinde anlaşmasız olarak boşanma davası açacaklardır. -Dilekçeler Aşaması: Dava sürecinin ilk aşaması dilekçeler teatisinden ibarettir. Dilekçeler aşaması; dava dilekçesi – cevap - cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesinden oluşmaktadır. Davacının dava dilekçesi ile dava açması sonrasında başlayan bir aşamadır. -Ön İnceleme Duruşması (ilk duruşma): Dilekçeler aşamasının tamamlanması sonrasında ilk duruşma yapılacaktır. Bu duruşmada uyuşmazlık konusu ve tarafların birbirlerinden taleplerini tespit edilecektir. -Tahkikat Duruşması (ikinci duruşma): İlk duruşma sonrasında tahkikat aşamasına geçilecektir. Bir dosyanın tahkikat aşamasına geçmesi iddia ve savunmalar adına dilekçede belirtilen delillerin toplanılması anlamına gelmektedir. Tanıklar dinlenecek, ilgili yerlere müzekkere yazılarak cevapların toplanılması takip edilecektir. -Sözlü Tahkikat Aşaması: Tahkikat aşamasının sonlanması ile sözlü yargılama aşamasına geçilecektir. Tüm delillerin toplanıldığı ve değerlendirilmesi sonrasında son sözün sorulduğu duruşmadır. Sözlü tahkikat adına gün verilip tarafların duruşmaya katılmaması halinde yokluğunda karar verileceği ihtar edilecektir. -Çekişmeli Boşanma Davasında Karar Duruşması: Duruşmada kısa karar olarak mahkeme kararını açıklayacak ve duruşmadan yaklaşık 1 ay süre içerisinde de gerekçeli karar düzenlenecektir. Karar sonucunda verilen karara yasal itiraz süresi içerisinde itiraz merciine başvurulacağı belirtilecektir.

7 - Boşanma Davasında Davayı İlk Açan Daha Avantajlı Mıdır?

Halk arasında bilinen yanlışlardan biride, davayı ilk açan tarafın bu süreçte daha avantajlı olacağıdır. Bu kesinlikle yanlış olan bir bilgidir. Davacı taraf kendi sebeplerine göre davasını açtıktan sonra, açılan dava davalı tarafa bildirilir. Sonrasında davalı tarafında, karşı dava açma hakkı olur. Davada avantajlı olan taraf, iddialarını kanıtlayabilen taraftır.

8 - Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının bitiş süreleri birbirinden farklıdır. Ayrıca dava süresinin bitişindeki en önemli faktörlerden biride, davanızı avukatınız ile yürütmeniz olacaktır. Anlaşmalı boşanma davası avukat ile takip edildiğinde ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanırken, avukatsız olmaksızın takip edildiğinde ortalama 3-6 ay sürmektedir. Çekişmeli boşanma davası avukat ile takip edildiğinde ortalama 1-1,5 yıl sürerken, avukatsız olan davalarda bu süre 3 yıla kadar çıkabilmektedir. Boşanma davaları taraflar için psikolojik olarak zorlu süreçleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle boşanma davası sürecini bir avukat ile yürütmek maddi ve manevi olarak tarafları rahatlatacaktır. Boşanma davaları taraflar için maddi olarak altından kalkamayacakları kadar büyük yükler de getirebilmektedir. Hak kaybına uğramamak için boşanma davalarında uzmanlaşmış bir avukat ile süreci yürütmek tarafların menfaatlerine olacaktır.

9 - Boşanma Davasında Duruşmalara Katılmak Zorunlu mudur?

Boşanmalarda duruşmalara katılma zorunluluğu şekle tabidir. Avukat ile yürütülen davalarda, vekil tayin edilen avukat müvekkili adına duruşmaları takip edecektir. Fakat avukatı olmayan tarafın davaya katılım sağlaması ilerleme kaydedebilmesi için, oldukça önemlidir. Özellikle davacı taraf, duruşmaya katılım sağlamazsa eğer, dava dosyasının reddedilmesi söz konusu olabilir.

10 - BOŞANMA DAVASINDA NELER İSTENEBİLİR?

Boşanma davalarında taraflar genel olarak maddi tazminat, manevi tazminat, kendisi ve çocukları için nafaka, ziynet eşyalarının iadesi, eşler için uzaklaştırma kararı, mal rejimi hükümlerine göre malların paylaştırılmasını isteyebilirler. Boşanma davası açmak için boşanma davalarında uzman bir avukat ile çalışmak kişilerin faydasına olmaktadır. Boşanma davalarında istenilen tazminat miktarları tarafların kusurları ile beraber sosyal ve ekonomik durumlarına göre değişmektedir. Boşanma davası açan taraf eşinin kusurlarını ispat edecek ve buna göre alabileceği tazminat miktarını arttıracaktır. Taraflardan ikisi de aynı derecede kusurlu ise hakim her iki taraf için de tazminat istemini reddebilecektir.

11 - Taraflar Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir mi?

Boşanmanın kesinleşmesinden sonra kadın olan taraf davacı ya da davalı olması fark etmeksizin, hemen evlilik yapamaz. 300 günlük beklenmesi gereken iddet süresinin sona ermesinden sonra, kadın olan taraf yeniden evlilik yapabilir. Belirlenen günün öncesinde tekrardan evlilik birliği kurmak isteyen kadın, iddet süresinin kaldırılması için gerekli işlemleri yapmalıdır. Boşanma sonrası evlenme için erkek olan taraf için herhangi bir süre belirlenmemiş olup; boşanma kararının kesinleşmesini takiben istediği zaman evlenebilir.

12 - BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUK KİMDE KALIR ÇOCUĞUN YAŞI ÖNEMLİ MİDİR?

İzmir’de boşanma davalarında çocuğun kimde kalacağı konusu en fazla yöneltilen sorulardan biridir. Taraflar çoğu zaman maddi ve manevi tazminat taleplerinden daha fazla velayet talebini ön planda tutmaktadırlar. Bu konuda uzman bir avukat ile süreci yürütmek, boşanma davasında velayetin sizde kalmasını kolaylaştırabilir. Boşanma davalarında çok farklı bir durum yoksa, yaşı küçük çocuğun annede kalması söz konusu olacaktır. Ancak çocuğun sağlık, eğitim gibi babada kalmasını gerektirecek ciddi deliller söz konusu ise çocuğun yaşına bakılmaksızın babada kalma ihtimali ortaya çıkacaktır.

13 - BOŞANMA DAVALARINDA NASIL İSPAT EDİLİR?

Zina sebebiyle dava açan davacı taraf, bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Tanık beyanları, resim, video, otel kayıtları, sosyal medya içerikleri, farklı bir ceza davasının beyanları vb. bütün unsurlar davada delil niteliği taşıyacaktır. Ses Kayıtları, Videolar, Whatsapp, Facebook mesajlarının genel olarak dava seyrinde paylaşılması, özel hayatın gizliğini ihlal etmektedir. Dava sebebinin ispat edilebilmesi için başka bir delil bulunmadığı takdirde, mahkemeye sunulabilecek delillerdendir. Eşinden şiddet gören kişi, ilk olarak darp rapor almalıdır. Bu darp raporu eşliğinde gerekli şikâyet müracaatlarını yapabileceği gibi, koruma kararının alınmasında da sürecin daha hızlı olması rapor sayesinde sağlanabilir. Şiddete maruz kalan kişi vakit kaybetmeden darp raporu almalıdır. Davalarda delil niteliği taşıyan bu düzenleme oldukça önemlidir. Özel hastane ya da Devlet hastanesinden alınabilecek olan bu rapor, kolluk kuvvetlerinin sevk yapmasıyla da alınabilmektedir.

14 - Çekişmeli Boşanma Davasında Ortak Malların Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin eşler arasında bir uyuşmazlık var ise boşanma davası ile birlikte açılabilir. Ancak her ne kadar aynı dava dilekçesinde açılmış olsa dahi mahkeme, her iki dosyanın birbirinden ayrılmasına hükmedecektir. Mal paylaşımı davası, boşanma davasından ayrı görülecektir ve karar kesinleşene kadar hüküm kurulamayacaktır. Uygulamada mal rejiminin tasfiyesi talepli dava, boşanma davasının karara çıkması ve kesinleşmesi sonrası hüküm bulacaktır.

15 - Çekişmeli Boşanmada Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?

Nafaka miktarı, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenmektedir. Dava açıldıktan hemen sonrasında mahkeme ilgili emniyete müzekkere yazarak tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının araştırılmasını talep eder. Emniyet, davacı ve davalının üzerine kayıtlı taşınmaz, araç bulunup bulunmadığı, aylık gelirinin ne kadar olduğu, başka gelirinin olup olmadığı hususlarını sorgulayacaktır. Bunun yanında mahkeme talep var ise POLNET ve TAKBİS üzerinden sorgu yaparak davalının üzerine kayıtlı araç ya da gayrimenkul olup olmadığını sorgulayacaktır. Diğer yandan nafaka alacaklısı çocuk ya da eşin, nafakaya dair ihtiyacı önemli olup boşanma nedeniyle refahının düşmesinin önlenmesi amacı güdülmektedir. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirilerek nafaka ödeyecek olan borçlunun maddi durumu ile karşı tarafın refah düzeyinin düşmemesi arasında denge kurularak hakkaniyet ilkesi gereği nafaka miktarı belirlenecektir.

16 - Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Hızlandırılır?

Çekişmeli boşanma davaları yazılı yargılama usulüne tabi olan bir dava türüdür. Dilekçeler aşaması, ön inceleme duruşması, tahkikat ve sözlü tahkikat duruşması gibi evreleri bulunduğundan uzun süren davalardandır. Delillerin çok olduğu davalarda dosya takibi çok önemlidir. Tanıkların duruşmada hazır edilmesi, dosyanın rapor düzenlenmesi için bilirkişiye gönderilmesi, ilgili yerlere müzekkere yazılması gibi delillerin toplanılması aşamasında takibin yapılması gerekmektedir. Tanıklara tebligatın gidip gitmediği, duruşmada hazır edilmesi halinde duruşma akışı devam edecektir; ancak tanığın duruşmaya gelmemesi halinde duruşma erteleme kararı verilecektir. Bu durum bir dosyanın sona erme süresini 3-4 ay kadar geriye götürecektir. Bunun yanında ilgili yerlere müzekkere yazılıp yazılmadığı, müzekkerelerin ilgili kurumlara ulaşıp ulaşmadığının takibi yapılarak delillerin toplanılmasında aksaklık çıkması önlenmelidir. Tüm bu aşamalar hukuki bilgi, takip ve tecrübe gerektiren işlerden olduğundan dosya takibinin avukat aracılığı ile yapılması sürecin hızlanmasını sağlayacaktır.

17 - ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Taraflar evlilik birliğinde zorunlu olan 1 yıllık süreyi doldurmuş ve boşanmanın bütün şartlarında anlaşmış ise, hazırlanacak olan protokolde bu hususlar yazıya dökülür. Belirlenen mahkeme gününde de hâkim karşısında bunları beyan eden tarafların boşanması gerçekleşir. Türk Medeni Hukukuna göre; 1 yıl evli kalan tarafların her ikisi de ortak hayatı sonlandırmak isterse ve boşanmanın sonuçlarında anlaşmaya varırsa, anlaşmalı olarak boşanma davası açma hakları vardır. Bu boşanma türü için hazırlanan dilekçede, boşanmanın sebebinin beyan edilmesine gerek yoktur. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, taraflar arasında resmi şekliyle oluşturulan imzalı protokol ve boşanma davası dilekçesi hazırlanmalıdır. Bu iki evrakla, Adliyeye başvuru yapılır. Adliyede gerekli harç ödemeleri yapıldıktan sonra, dava açılmış olur. Anlaşmalı olarak açılan boşanma davasından, tarafların kesinleşmeye kadar vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Hazırlanan protokolden vazgeçen ya da dava gününde hâkime verdiği beyanda protokolü kabul etmediğini veya boşanmak istemediğini beyan eden taraf olursa dava reddedilir. Reddedilen davanın devam etmesini isteyen taraf olursa eğer, çekişmeli olan boşanma türünde dava açabilir.

WhatsApp