Yabancılar Hukuku Avukatı

İzmir’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, İzmir’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, İzmir’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığı isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

İzmir yabancılar hukuku avukatı olarak, deport kararının kaldırılması, tanıma tenfiz davası açılması idari gözetim kararına itiraz gibi birçok konu üzerine hizmet vermekteyiz.

Deport Cezasının Kaldırılması

Deport cezası Türkiye’de bulunan yabancıların yürürlükteki kanunlara uygun olmayan fiil ve halleri gerekçeleriyle yurtdışı edilmesi anlamına gelir.

Deport cezasının en belirgin sonucu Türkiye’ye belirli süre giriş yasağının konulmasıdır.Yurtdışından Türkiye’ye gelip hakkında deport cezası verilmiş kişinin ülkeye tekrar girebilmesi için hakkında verilmiş deport cezası süresinin bitmiş olması gerekir. Ceza süresi bitmeden de deport cezası kararı kaldırılabilir. Gerek yabancılık unsuru içeren hukuki sorunların çözümünde gerekse daha sorunlar meydana gelmeden alınması gereken önlemlerde avukat desteği alınması en doğru tercihtir. Hukuki destek için yabancılar hukuku avukatlık bürosu tercih edilmelidir.

Yabancıların Deport Edilme Nedenleri

 1. Serseriler ve dilenciler;
 2. Delilikle veya bulaşık hastalıkla malül olanlar (Bu gibilerden umumi sıhhati ve asayişi tehlikeye sokmıyacak halde olup kendi vasıtalariyle veya kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri altında olarak tedavi veya hava değiştirme için gelenler bu hükümden istisna edilebilirler);
 3. Türkiye Cumhuriyetinin taraf bulunduğu, mücrimlerin iadesine mütaallik anlaşma veya andlaşmalarla iadeye esas olarak kabul edilen suçlardan birinden sanık veya hükümlü bulunanlar;
 4. Türkiye'den sınır dışı edilmiş olupta avdetine müsaade edilmemiş bulunanlar;
 5. Türkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizamını bozmak niyetiyle veya bozmak istiyenlere ve bozanlara iştirak veya yardım etmek maksadiyle geldikleri sezilenler;
 6. Fahişeler ve kadınları fuhuşa sevkederek geçinmeyi meslek edinenlerle beyaz kadın ticareti yapanlar ve her nevi kaçakçılar;
 7. Türkiye'de kalacaklarını beyan ettikleri müddetçe yaşamalarına ve tekrar gitmelerine yetişecek paraları bulunmayıp Türkiye'de kendilerini himaye edecek kimseleri bulunduğunu veya Türkiye'de yabancılara kanunla menedilmemiş işlerden birini tutacaklarını ispat edemiyenler

Ç-138 Tahdit Kodu Nedir?

Ç-138 Tahdit Kodu “İnad Yolcu” tahdit kodudur. Yurt dışında Türkiye aleyhine işlemiş olduğu adli yada idari kanun ihlalinden dolayı tahdit kodu bulunan yabancının ısrar ile ülkemize tekrar tekrar inat ile giriş yapmaya çalışmasından dolayı iç işleri bakanlığı tarafından uygulanmakta olan, yabancının pasaport bilgilerine “Gümrük Muhafaza Müdürlüğü” memuru Türkiye’ye girişi bakanlık iznine tabi yabancılar statüsünde tahdit kodu uygular.

Yabancılar hukuku avukatı olarak verdiğimiz hizmetler;

 • Kısa dönem ikamet izni başvurusu ve takibi,
 • Uzun dönem ikamet izni başvurusu ve takibi,
 • Çalışma izni başvurusu hakkında hukuki danışmanlık,
 • Deport kararına itiraz,
 • Sınır dışı etme kararının kaldırılması,
 • Tanıma ve tenfiz davası açmak ve takibini sağlamak,
 • İltica başvurusu ve takibi,
 • AİHM başvurusu ve takibi,
 • Yabancıların İzmir'de banka hesabı açmasına dair işlemleri yürütmek ve hukuki destek sağlamak,
 • Vatandaşlık başvurusu ve takibi,
 • Yabancı uyruklulara uygulanan tahdit kodlarının kaldırılmasına dair işlemleri yürütmek.

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları