SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEDİR?

Geleneksel hukuk usulünde, bir uyuşmazlığın çözümü ancak mahkemeler önünde çözüme kavuşturulabilirken; günümüz hukuk sisteminin ve teknolojinin ilerleyişi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ortaya çıkarmıştır. Mahkemelerde iş yoğunluğu sebebiyle oluşan uzun yargılama süreleri ve uçuk dosya masrafları göz önünde bulundurulduğunda, bazı özel uyuşmazlık türlerinin alternatif yollar ile çözüme ulaştırılabilmesi faydalı ve gereklidir.

Günümüzde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında uygulaması en yaygın ve prosedürü en oturmuş kurumlardan biri olan sigorta tahkim komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30.maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile; riski üstlenen taraf arasındaki sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdine kurulmuştur.

GÖREV ALANI

Sigorta ettiren veya sigorta ilişkisinden menfaati bulunan kişiler veya bu kişilerin hukuki vekilleri (avukatları) sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları ve kaynağı sigorta sözleşmesi olan uyuşmazlıkların çözümü için sigorta tahkim komisyonuna başvurabilir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunabilmek için, başvurucu veya vekilinin komisyondan önce ilgili sigorta şirketine başvuruda bulunmuş olması zorunludur. İlgili sigorta şirketi, başvuruya olumsuz yanıt vermiş veya 15 iş günü içinde (trafik sigortalarında 15 gün) yanıt vermemiş olmalıdır. Ayrıca, başvuruya konu uyuşmazlık mahkeme önüne de götürülmemiş olmalıdır.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunulabilmesi için uyuşmazlığa konu rizikonun, hakkında başvuruda bulunulan sigorta şirketinin tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ancak, trafik sigortası gibi zorunlu sigortalarda, sigorta şirketinin üyelik tarihine bakılmaksızın 18/04/2013 tarihinden sonra meydana gelen uyuşmazlıklar için başvuruda bulunulabilecektir.

KOMİSYONA NASIL BAŞVURULUR?

Komisyona başvuru giderleri, uyuşmazlıktan kaynaklı açılacak dosya masrafları ve dava giderlerine oranla daha ekonomiktir. Bu nedenle sigorta sözleşmesi kaynaklı uyuşmazlıklarda dava yoluna gitmek yerine alternatif bir yöntem olan Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurulması başvurucu adına daha faydalı olacaktır.

Başvuru, internet üzerinden veya fiziken kargo ile yapılabilir. Komisyona başvuru için doldurulması gereken maktu başvuru formu mevcuttur. Bunun yanı sıra, kişisel verilerin korunması kuralları kapsamında aydınlatma metni de önem arz etmektedir. Başvurunun vekaleten yapılacağı durumlarda, vekaletnamede KVKK metinlerine imza atma yetkisi mutlaka bulunmalıdır.

Başvuru sırasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

1-)Sigorta tahkim komisyonu başvuru formu

2-)Başvuru sahibinin kimlik fotokopisi

3-)Özel yetkili vekaletname

4-)Olay ve taleplerin yer aldığı dilekçe

5-)Sigorta sözleşmesi/Poliçe/Kaza Tespit Tutanağı

6-)Sigorta şirketine başvuru yapıldığına dair evraklar

7)Başvuru ücretinin yatırıldığıma dair makbuz

Bunlarla birlikte, uyuşmazlık türüne göre istenecek belgeler de değişiklik gösterebilecektir.

Sonuç olarak, sigorta tahkim komisyonuna yapılacak başvurular başta olmak üzere, hukukumuzda bazı uyuşmazlıkların dava yoluna gidilmeden alternatif yollarla çözülmesi mümkündür. Söz konusu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri pratikte halen yeni yöntemler olup sürecin uzman bir avukat tarafından yönetilmesi başvurucu yararına olacaktır.

Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarınızda Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru ve diğer hukuki yardım talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

29 Eylül, 2022

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları