MALULİYET TAZMİNATI NEDİR?

Maluliyet tazminatı, kişinin yaralanmalı bir trafik kazasına karışması durumunda karşı tarafın zorunlu trafik sigortasına istinaden talep edebileceği bir haktır. Bu hak, kişilerin çoğu zaman haberdar dahi olmadığı, olsa da sürecin doğru yönetilmemesi sebebiyle hak kaybı yaşama risklerini bulunduğu bir durumu doğurmaktadır.

Zorunlu trafik sigortası, her tür motorlu araç sahibine devlet eliyle yaptırılması zorunlu tutulmuş bir sigorta türüdür. Trafik sigortasını yaptırmamış araç sahibi, bu sebeple para cezalarına maruz kalacaktır. Bu sebeple, trafik kazası sonucu maluliyet durumunda kişinin muhatabı, kazanın karşı tarafının sigorta şirketi olacaktır.

MALULİYET TAZMİNATI NASIL TALEP EDİLİR?

Çift taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası sonucuna tutulan Kaza Tespit Tutanağı, kazaya karışan araç ve sürücü bilgileri, muhatap sigorta şirketi bilgileri ve poliçe numaraları gibi maluliyet tazminatı için gerekli olacak bazı önemli bilgileri içermektedir. Aynı zamanda, trafik kazalarına bağlı maddi hak ve tazminatlar için kritik öneme sahip olan olayı meydana geliş öyküsü ve kusur oranları gibi bilgiler de kaza tespit tutanağında yer alır.

Trafik kazaları çoğunlukla taksirle işlenen suçları oluşturduğundan, bu kapsamda kişilerin bir ceza soruşturması geçirmesi de söz konusu olabilecektir. Bu bakımdan, özellikle kusur oranları bakımından ceza soruşturması sürecinde veya tazminat talebiyle başlayan sürecin herhangi başka bir zaman diliminde yeniden bu konuda bilirkişi raporu alınması gibi zorunluluklar doğabilecektir. Aynı zamanda, trafik kazası sonucu engelli kaldığını iddia eden kişinin bunu ispat edebilmesi için maluliyet oranını gösteren bir sağlık heyeti raporu da alması gerekecektir. Özetle, maluliyet tazminatı talep edebilmek için kişinin elinde bulundurması gereken belgeler şunlardır:

  1. Engelli kişinin gelir durumunu gösteren belge
  2. Kaza tespit tutanağı
  3. Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış ve maluliyet durumunu gösteren sağlık raporu
  4. Mahkemeye taşınmış bir olay varsa mahkeme kararı/savcılık evrakları
  5. Trafik kazasına ilişkin diğer belgeler

İşte bu belgelerin doğru ve özenli olarak toplanması, ortaya çıkacak tazminat bedeli ve sürecin ilerleyişi açısından kritik önem arz etmektedir. Belgelerin eksik ya da yanlış olması durumu, itiraza konu belgelerin süreç takibinin kaçırılması gibi riskler göz önünde bulundurulduğunda; maluliyet tazminatı sürecinin alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi, bu süreçte oluşabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir.

TAZMİNAT TALEBİ SÜRECİ

Maluliyet tazminatı talep edecek kişi, bu talebini öncelikle karşı tarafın sigorta şirketine karşı ileri sürmelidir. Alanında uzman avukat tarafından yürütülecek olan bu süreçte avukat, kişi adına vekaleten elindeki bilgi ve belgelerle sigorta şirketine başvurur ve tazminat talep eder. Maluliyet tazminatının karşılığı yalnızca para olarak ödenebilir.

Sigorta şirketine başvuru sonucu, tarafların temsilcileri arası tazminat hesaplamaları ve görüşmeler başlar. Bu süreç sonucunda sigorta şirketi, kişiye belirli bir miktar tazminat ödemeyi teklif edebilir. Şirketin böyle bir teklifte bulunmaması veya hakkedilenden daha az bir miktarda diretmesi sonucu talep edenin vekili tarafından süreç Sigorta Tahkim Komisyonuna taşınabilir. Sonuç olarak, çift taraflı ve yaralanmalı trafik kazaları sonucu maddi ve manevi birçok zorluk yaşayan kişiler için maluliyet tazminatı süreci oldukça yorucu ve yıpratıcı olabilecektir. Bu nedenle, tazminat talebinin bu konuda uzman bir avukat tarafından talep edilmesi ve sürecin avukat eliyle yürütülmesi, zarara uğrayan kişi bakımından yararlı olacaktır.

Trafik kazası sonucu maluliyet tazminatı talepleriniz ve diğer konularda hukuki yardım ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

26 Eylül, 2022

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları