Boşanma Avukatı İzmir (Anlaşmalı-Çekişmeli)

İzmir’de Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Son dönemlerde çiftlerin evlilik beraberliği sarsılması ile ilgili genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmakta. Evlilikte sorunlara dayalı olarak, temel aile avukatı aracılığı ile İzmir’de boşanma davası açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemesidir.. İlk olarak bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yok ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını en iyi boşanma avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Kişi, İzmir boşanma avukatları listesi araştırabilir ve aile mahkemesi avukatı bulunabilir ancak dosya takibinde vekil zorunluluğu olmaktadır. Bu durum anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma için de geçerli.

İzmir boşanma avukatı arayanlar, İzmir Boşanma Avukatı konusunda tecrübeli ve İzmir boşanma avukatı Lütfi Kurt, İzmir boşanma avukatı hizmeti veriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ister iletişim sayfamızdan mesaj göndererek isterseniz cep telefonu numaramızdan 0 (544) 588 34 42 bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma davası avukatları şart değildir. TMK'ya göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları da barındırmaktadır. İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile bir aşamaya kadar yürütülebilir ama; hem hukuki kaybın olmaması hem de bu süreci rahat atlatabilmeleri vekil aracılığıyla yürütülmelidir. Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gerekli olmaktadır. Boşanma avukatlarımız, evlilik öncesinde veya evlilik devam ederken evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.

 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
 • Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
 • Velayet davaları açılması ve takibi
 • Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi
 • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

Bu ihmal edilmeyecek bir mesele olarak düşünülmelidir. Bu derece önemli olan konu için bir avukata danışılmalıdır. Geri dönüşü olmayan olarak kabul edilen hatalar nedeniyle kişi, yeniden açma hakkını kaybedecek, üzerine hukuki yorum yapmaya dahi gerek kalmayacaktır. Ne yazık ki avukatlar olmaksızın boşanma veya mal rejimi tasfiyesi talebiyle açılması kişinin geri dönüşü olmayan hatalar yaptığı görülmektedir. Tarafların kendisi takip edebilir fakat davayı kaybetmeyecek şekilde yürütülmelidir. Taraflarca vekil hizmetinden yararlanmak hususunda karar verilmelidir.

Sunulan beyanlar, iddialar ve savunmalarda dikkatli olunmalı ve bir delil dilekçesinde iddiaları somutlaştırmak için mutlaka boşanma sürecinde uzman avukata başvurulmalıdır. Bunun yanı sıra evden taşınmada kimin ne hakkı olduğuna, maddi manevi zararın tazminin nasıl sağlanacağı uzman bir vekil tarafından gerekli savunmayı ve bilgilendirmeyi yasa çerçevesinde yapılacaktır. Türk Medeni Hukuku, mal paylaşımı detayları, hangi boşanma sebebine dayanılarak açılacağı, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura gibi) sunulacağı gibi konulara hakim olan bir boşanma vekili hukuka uygun yürütecektir. Bu durumda yalnızca kendi araştırmasına dayalı olarak açılma sonucu büyük hak ve zaman kaybına neden olmaktadır. Unutmamalıdır ki; kendi araştırmalarına dayanarak açan veya kendisine karşı açılmış boşanma davasına cevap veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma olasılığını düşürebilmektedir. Örneğin; mal rejiminin tasfiyesine ilişkin talepte, evlilik öncesi mallarda diğer tarafın hakkı olup olmadığı, evlenme tarihinden sonra alınan malın borcunun sona ermesi halinde diğer eşin ne kadar hakkı olduğu ve kusurlu olan eşin mal rejimi tasfiyesinde hak kaybedip kaybetmeyeceğine ilişkin bilgisi olmadan açılmaktadır.

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan daha fazla sürmektedir. Çekişmeli, boşanma nedenini kanun ile belirtilen ana sebebe dayanarak açacaktır. Sebep gösterilmeden ise dosyanın açılması söz konusu olamaz. Ayrıca yalnızca dosyanın içeriği, esası değil usul olarak da kanuna dayanarak açılmalıdır. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden birine dayanılarak açılmalıdır, belirtilen sebeplerden birisiyle açılmaz ise mahkeme ret kararı verecektir.Vekil, Vekil, hukuki tecrübesi olduğundan uzun vadede süreci hatasız sürdürebilir. Uzun vadede müvekkilinin menfaatleri göze alınarak süreç takibi gerçekleştirilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil, kusur oranları değerlendirilerek tesis edilen mahkeme kararı ile düzenlendiği dava türüdür. Çekişmeli boşanmada eşler arasında boşanma iradesi bakımından bir ortaklık olmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır. Anlaşmalı boşanma davasının aksine çekişmeli boşanma davasında kusur araştırılmakta, mahkeme kusurun kimde olduğunu tespit etmek için araştırmalar yapmakta, tanıkların bilgi ve görgüsüne başvurulabilmektedir.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası sonucunda taraflar, kusura göre karşı tarafa nafaka ya da tazminat ödemek durumunda kalabilmektedir. Aynı şekilde taraflar eşit kusurlu ise herhangi bir tazminat ödenmeden de boşanma gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla kusurlu olmadığını ve karşı tarafın daha kusurlu olduğunu düşünen eşin, boşanma davasının başlangıcından sonuna kadar kendisini ifade etmesi ya da tecrübeli bir boşanma avukatı ile temsil ettirmesi önemlidir. Boşanma davası sonrasında tazminatlar bir süreklilik arz etmese de nafakalar süreklilik arz etmektedir. Boşanma davası süresince ödenen tedbir nafakası, boşanma sonrasında ödenen yoksulluk nafakası ve çocuk için iştirak nafakası gibi hususların etkili bir şekilde talep edilmesi gerekmektedir. Hukuk büromuzca bu talepler, etkili bir biçimde ileri sürüldüğü gibi sonraki süreçte de gerekirse nafakanın artırılması davası ya da indirilmesi davası büromuzca yürütülmektedir.

Aldatma üzerine açılması halinde sadece davayı devam ettirmek değil hukuka uygun deliller de sunulacaktır. Vekil hizmetinde delillerin hukuka uygun veya olmadığı tespit edilerek mahkemeye sunulacaktır. Boşanma davasında daha ağır kusurlu olan eşin kusurunu ispatlamak, delillerle ortaya koymak ve aldatıyorsa bilişim sayesinde kanıtlamak gerekmektedir.Kısacası Kısacası avukatla şu veya bu sebeple en kısa vakitte boşanma hukukuna ilişkin hukuka uygun bir dosya açılmış olacaktır. Daha az kusurlu veya kusursuz olan eş, dava süreci ve cezada tecrübeli vekil aracılığıyla davayı yürütülmelidir. Eşlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde müşterek mesken hukuku uygulanacaktır. Ancak müşterek mesken hukuku bulunmadığı vakit, Türk hukuku uygulanabilecektir. Ancak anlaşamıyor ise çekişmeli boşanma yoluyla boşanmaya karar verilecektir. Böylelikle eşlerin boşanma davası Türk Medeni Hukuku’na tabi ve Türk mahkemelerinde gerçekleşecektir. Boşanma hukukunda eşlerin her ikisinin Türk vatandaşı olması gerekmemektedir. Hukuka Hukuka uygun delil sunmak suretiyle dava sürecinde müvekkiliyle birlikte yürütecektir. Eşlerin ortak çocuğu varsa velayette tarafların anlaşması gerekmektedir.

Velayet, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için geçerlidir. Boşanma nedeni ve boşanmaya bağlı olarak açılan icra dosyaları mühim konudur. Yurt dışı verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için açılan davadır. Tenfiz de boşanma işlemleri ve dava takibi gibi birçok işlemleri vekil aracılığıyla yürütülecektir. Diğer bir husus da tanıma ve tenfiz davasıdır. Yaşı 19 olan ortak çocuk reşit yaşa geldiğinde anne ve babanın velayet hakkı olmayacaktır. Örneğin; yaşı 15 olan ortak çocuğun velayeti evlilik içerisinde anne ve babadadır. Velayeti almayan taraf ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulacaktır. Büromuz bilgi ve tecrübesiyle dava sürecini yürütecektir. Kişisel ilişki günlerine ilişkin TMK’ye uygun bir takip gerçekleştirilecektir. Dava açmayı düşünen kimsenin kendisini vekille temsil ettirmede karar verilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma

Türk Hukukunda kanun koyucu, eşlerin iradelerine de önem vererek anlaşmalı boşanma kurumunu düzenlemiştir. Aile birliğinin varlığını devam ettirme amacı taşıyan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre anlaşmalı boşanma hususu da belli başlı şartlara bağlı tutulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/II maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için şu şartların varlığı gerekmektedir:

 1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
 2. Eşlerin birlikte başvurması,
 3. Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,
 4. Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması.

Anlaşmalı boşanma davasında yukarıda saymış olduğumuz hususların yerine getirilmemesi halinde mevcut dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir veya eksikliğin türüne göre davanın reddine karar verilecektir. Şayet evliliğin henüz 1 yılı doldurmamış olması halinde dava reddedilecek, duruşma esnasında taraflardan birinin boşanma işlemine icazet vermemesi halinde ise dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Anlaşmalı boşanmada esas amaç tarafların iradelerine değer vermek ve bu iradeleri ön planda tutmaktır. Fakat bunun yanı sıra ağır işleyen Türk Hukuk sisteminde taraflara böyle bir imkan sağlanarak da boşanma işleminin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi imkanı yaratılmıştır. Nitekim boşanma davaları yıllarca devam edebilmekte, bu süreç içerisinde taraflar yıpranmakta ve toplum içerisinde sıkıntılı bir süreç geçirmektedirler. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolüne hakimin müdahelesiyle birlikte zayıf konumda olan eşin korunması da amaçlanmıştır.

Anlaşmalı boşanma ilişkin taraflar arasında düzenlenen protokol belli başlı hususları içermelidir. Tarafların çocuklarının durumu, boşanmanın mali sonuçları, yargılama giderleri, nafaka ve tazminata ilişkin hususlar protokolde açıkça yer almalı ve taraflar arasında buna ilişkin herhangi bir ihtilaf yer almamalıdır. İşbu nedenle anlaşmalı boşanmada protokolün bağlayıcılığı önemli olup tarafların boşanma neticesindeki hukuki durumlarını belirlemesi açısından da hayati bir önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Eşler, anlaşmalı boşanma davasını kendileri açabileceği gibi avukatları aracılığıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanma davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar söz konusudur. Bunlara kısaca değinmek gerekirse:

Dava ortak bir dilekçe ile açılmalı veya eşin açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilmeli, Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmeli Taraflar duruşmada boşanma arzularını hakime bizzat beyan etmeli Dava Süresi: Anlaşmalı boşanma davası Türk Hukukunda tek celsede biten duruşmalardan bir tanesi olup 2-4 ay arasında sürmektedir. Mahkemelerin yoğunluğuna göre daha kısa da sürebilmektedir. Davanın açılmasıyla birlikte tarafların taleplerinin tam ve eksiksiz olması halinde mahkemece duruşma tarihi verilecektir. Duruşmada tarafların iradelerini boşanma yönünde beyan etmeleri neticesinde hakim tarafından boşanmaya karar verilecek ve davanın kesinleşmesiyle birlikte boşanma işlemi tamamlanmış olacaktır.

Görevli Mahkeme: Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup, başka bir mahkemede davanın açılması halinde dava, görev yönünden reddedilecektir.

Yetkili Mahkeme : Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkemenin tayini için genel yetki kurallarına gidilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler Eşlerin en az birinde oluşan boşanma isteği ile boşanma süreci başlayabilmektedir. Boşanma davasının Aile Mahkemesinde açılması gerekmektedir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri ya da eşlerin son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya göre dava pratik, hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Eşler arasında boşanma isteği bakımından ortak bir boşanma iradesi söz konusu ise, Evlilik en az bir yıldan beri devam etmekte ise, Eşler boşanmadan sonraki istekler ve menfaatler bakımından da anlaşmış iseler anlaşmalı boşanma davasını açabilirler. Bu davada dava dilekçesine ek olarak boşanma protokolü de yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği sitemizde yer almaktadır.

Eşlerin çocukları varsa ve boşanma davasını gören hâkim çocuk hakkındaki anlaşmaları da protokoldeki diğer maddelerle birlikte çocuğun yararına uygun bulursa bu durumda boşanmaya karar verilecektir.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha hızlı ve pratik olsa da özellikle boşanma protokolü, tarafların mahkeme içi ikrarını taşıdığından, maddelerin özenle ve dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Zira boşanma protokolü, esaslı bir neden olmadıkça eşleri sürekli olarak bağlamaktadır. Bu bakımdan tecrübeli bir avukattan profesyonel bir destek alınması önerilmektedir.

Boşanma Davasında Avukatların Rolü

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılımı vekil davacı yerine katılabilecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır.

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Önemli bir durum da dava takip edilmediği vakit, mahkemece düşme kararı verilmektedir.

Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılması vekil davacı yerine katılabilecektir. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır.

Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla duruşmalara katılma sorumluluğu bulunmaktadır.İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Önemli bir durum da dava takip edilmediği vakit, mahkemece düşme kararı verilmektedir.

İzmir Boşanma Avukatları

İzmir Boşanma Avukatları Ekibimizin Hizmetleri

 1. Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
 2. Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
 3. Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
 4. Nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi
 5. Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi
 6. Velayet davaları açılması ve takibi
 7. Nafaka uyarlanma davası açılması ve takibi
 8. Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
 9. Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

Davacı da olsa davalı da boşanma davası sorumluluk gerekir. Boşanma davalarında da benzer durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmemiştir. Boşanma hukuku bilen temsilci, kanunla belirtilen boşanma sebepleri olarak hangi sebebe dahil olduğuna karar vererek boşanma davası açacaktır. Taraflardan biri hukuki hata yapması halinde kararın aleyhine verilmesi mümkündür. Avukat ile dava yürütmeye karar veren, avukatı adına genel vekaletname değil boşanma vekaletnamesi çıkarılmalıdır. Bu husus mühimdir, bu nedenden ötürü dava açmadan önce evlilik bitirmede emin olan taraf bir vekille görüşmelidir. Davacı, vekille dosyayı yürütüyorsa duruşmaya katılması vekil davacı yerine katılabilecektir. Davaya daha sağlam bir süreç sağlayan ve hizmet yapan vekil, gerekli tüm faaliyetleri yapacaktır. Duruşma günü davacı, duruşmaya katılmadığı vakit hüküm verecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağından katılım önemlidir. Duruşmaya asil yerine avukatı katılır ise yargılama son bulmayacaktır.

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinletme

Tanık beyanı ve eşlerin davaya elde ettiği deliller dosyaya sunulmalıdır. Tanıklı duruşmada olmak ve bulunmak önemlidir. Tanık delili her ne kadar kesin delil olmasa da tanık, hukuka ve hakkaniyete uygun olarak ifade vermelidir. Tanığın yalan söylediğini ispatlamak amacıyla tanığın beyanının bitiminde tanığa doğru sorular yöneltmelidir. Mahkemenin tanık dinleyeceği boşanma duruşmaları önemli duruşmalar olup hükmü etkileyebilecek durumları kapsamaktadır. Bu konuda tanık ifadede bulunurken lehine tanıklık ettiği kişinin davayı kaybetmesini önlemek amacıyla yalan tanıklıkta bulunma durumları ne yazık ki olabilir.Her Her davadaki gibi boşanma davasında en önemli madde, delildir.

Tanığın beyanına karşılık tanığa nasıl sorular yöneltileceği hukuken belirtilmiştir. Sonuç olarak yemin eden tanığın doğruyu söylemesi de yalan söylemesi de bir nebze de olsa tanığın vicdanına kalmış bir durumdur. Tanığın ifadesinde çelişki olması ve hakimin sorusunu cevaplayamaması halinde tanığın gerçeği söylemediği halde hakim hükme esas almayacaktır.Tanık, Tanık, beyan vermeden önce mahkemede, inandığı değer ve kutsal saydığı inançlar üzerine yemin etse de yalan tanıklıkta bulunma durumlarına engel olmamaktadır.

Tanığın ifade verdiği duruşmalar mühimdir. Böyle olduğu takdirde davada çıkacak olan karar lehinize olacaktır.Tanığı Tanığı yönlendirecek, hukuken uygun olmayacak sorular tanığa yöneltildiğinde hakimce kabul edilmeyecektir. Yani tanık beyanı ile aleyhe sonuçlanacak dava, tanığın yalanını ortaya çıkarmada aleyhinize çıkacağı yerde lehinize çevrilebilecektir. Tanığa nasıl bir soru yöneltileceği ve sorulan soru içeriğinden tanığın yalanını saptırma ortaya çıkarılabilecektir.

Boşanma Davasının Karar Aşaması

Bu süreçte masraflarının ve yargılama giderleri de ayrı bir konudur. Bu konuda dava öncesinde ve sürecinde boşanma masrafı ile vekalet hizmeti fiyatı telefon numarası üzerinden öncesinde müvekkile bildirilir. Lehine hüküm verilen kişi, tüm bu masrafları aleyhe hüküm verilen kişiden temin edebilecek ve yargılama giderleri ile birlikte yükletilecektir. Mahkemece karar verilirken tarafların ekonomik ve sosyal faaliyet durumu da göz ardı edilmeyecektir.Açılan Açılan boşanma davasının nasıl bir hükümle sonlanacağı, kaç celse daha süreceği gibi hususlarda yaklaşık olarak tahmin edebilme durumları bulunmaktadır. Ayrıca verilen karara karşılık itiraz yoluna başvurarak dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesine, istinaftan aleyhe gelen karar adına Yargıtaya temyiz yoluna başvurarak hukuki itiraz yoluna başvurabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Öncelikle anlaşmalı boşanma için çiftlerin hukuken olup olmadığına bakılmaktadır. Bu süreçte masraflarının ve yargılama giderleri de ayrı bir konudur. Anlaşmalı boşanma yolu ile boşanacak çiftlerin de vekillik hizmetinden yararlanması gerekmektedir. Bu konuda dava öncesinde ve sürecinde boşanma masrafı ile vekalet hizmeti fiyatı telefon numarası üzerinden öncesinde müvekkile bildirilir.Açılan Açılan boşanma davasının nasıl bir hükümle sonlanacağı, kaç celse daha süreceği gibi hususlarda yaklaşık olarak tahmin edebilme durumları bulunmaktadır. Bu süreç hızlı ve kolay gibi görünse de bu noktada belli prosedürler bulunmaktadır ve masrafları çekişmeliye göre daha azdır. İlk tür olan anlaşmalı boşanma, diğer ikinci tür olan çekişmeli boşanma davasından daha kısa sürmekte olup tek celse sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma açılması sonrası aile mahkemesinde duruşma gününün öne aldırılması da yapılacaktır. Hazırlanan protokolün imzalanması ile anlaşmalı boşanma açılmaktadır.Anlaşmalı Anlaşmalı boşanma isteyen çiftlerin hazırlayıp imzalayacağı protokol de mühim olup ileride hak kaybına uğranmaması adına boşanma hukukunda uzman bir vekilden yardım alınmalıdır. Böylelikle protokolde bulunması gereken madde veya özel durum varsa (tazminat gibi) boşanma hukukuna göre evlilik avukatı aracılığıyla yazılır, boşanmanın tüm sonuçları detaylı olarak protokole dökülür.

Bu konuda en verimli sonuç alabilmek ve kısa sürede sona erdirebilmek adına vekilce yürütülmelidir. Gerekçeli kararının mahkeme aracılığıyla yazılmasının takibi yapılacak ve bu kesinleşme prosedürleri ile ilgilenilecektir. Bütün bu işlemler, vekil hizmeti aracılığı ile daha hızlı bir şekilde yapılarak daha kısa sürede sonuçlanması sağlanacaktır.Duruşma Duruşma günü alınması sonrası tarafların hazır olması, birlikte duruşmaya girilmesi akabinde hakim, protokol uyarınca boşanmasına karar verecektir, akabinde boşanma ile işlemler bitmemiş olacaktır.

Avukatların Dikkat Etmesi Gerekenler

Boşanma Boşanma davalarında uzman olmak isteyen avukatlar, boşanma, nafakaya, velayete dair ilgili kanunda ve Yargıtay içtihatlarına hakim olunması gerekmektedir. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan konulara dair sertifikalı eğitimlere katılmalı, imkan var ise bu alanda yoğunlaşan bürolarda çalışmalıdır.

Velayet Davasında Boşanma Avukatı Rolü

Çocukların ve müvekkilin menfaati üzerinde yoğunlaşarak dosyanın tüm aşamasında dosya sorumluluğunu üstelenecektir.Velayet Velayet davaları kamu düzeninden olup mahkeme, her daim çocukların menfaatine göre hüküm kurmaktadır. Davaya dair tüm süreç, velayet davasında en iyi avukat olduğunu düşündüğünüz vekil ile yürütülmelidir. Velayet davalarında nelerin önemli olduğu, dava sürecindeki mahkemenin talep edeceği delillerin ne olduğu ve çocuğun menfaatine dair içtihatlara dair emsal kararlar ile müvekkilini bilgilendirecektir.

Boşanma Avukatı İzmir’de Hangi Davalara Bakmaktadır?

Evlilik birliğinin sarsılması ile yaşanılan konut özelinde kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul veya kira sözleşmesi konusunda da yetkin olmalıdır. Eşlerde ceza hukukuna konu olacak davalar da meydana gelebilmektedir.Özellikle Özellikle ilk olarak Aile Hukuku’na, Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Tazminat Hukuku, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna, boşanma hukukuna hakim olmalıdır.

Boşanmak Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilmektedir. Müvekkil adaylarını bazı avukatlar, uzmanlık alanı farklı olup hukuki bilgisi yoksa başka bir avukata yönlendirme yapmak durumunda kalabilir. Aile konutuna ait kira sözleşmesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadan feshinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. Neticede vekilin kira sözleşmesi dahilinde hukuki bilgilerde hakim olması şart olup kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun akibetinin ne olacağı ve kira sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konularında bilgi sahibi olmalıdır.

Aile konutunu terk eden eşin eve ait eşyanın talep edip edemeyeceği, eşya iadesi ve kiraya ilişkin konularda yasal işlemlerin yürütülmesi mühim bir konudur. Bunun yanı sıra şiddet gören kadın ve erkek adına tedbir kararı aldırtabilmek, bunun yanı sıra eşin kişisel eşyaları iadesi gibi ayrıntılı olarak tedbirlerin nasıl alınabileceği bilinmelidir.Boşanma, Boşanma, velayet, nafaka gibi hususlarda eşin neleri talep edilebileceği, nelerin edilemeyeceği, ne gibi hakkı olduğunu bilmeden dava açmak zaman kaybı ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir.

Aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukukunda vekilin tecrübeli olması gerekir. Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tehlikesi ile karşı karşıya olan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Eşin evlilik içerisinde birbirini yaralaması, hakaret ya da tehdite uğraması gibi ceza gerektiren durumlar meydana gelebilmektedir. Aleyhine tedbir kararı alan kişi karara aykırı davrandığı vakit ceza alacaktır. Eşlerin evlilik içerisinde çıkan sorunları ceza hukukuna bağlı olabilmektedir. Kimlerin nafaka hakkı olduğu, kimlerin olmadığı, tazminat takibi, duruşmada talep edilebilecekler, mahkemeye sunulacak dilekçelerin nasıl olabileceği, bütün yargılamadaki usuller belirtilmiştir.

Miras hukuku konusu sorunları çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca boşanma hukuku yanı sıra tazminat ile nafakaya ilişkin bir icra takibi başlatılabilmektedir. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkı olup olmadığı, boşanma kararı verilmesi sonrası, eşin miras hakkı olup olmadığı, ailede kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin boşanma ve miras hukukunda bilgili olması; miras hukuku ile bağlı olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşması detaylı olarak düzenlenebilmektedir. Eşlerin anlaşamadığı bir konu da miras hukukudur.

Aynı zamanda nafakada konusunda da geçerlidir, nafaka ödemesi gerçekleştirmeyen kişi aleyhine icra başlatılabilecektir. Boşanmaya bağlı olarak verilen tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemeye yükümlü olan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirmeyebilir. Ödeme gerçekleşmeyince tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Yalnızca aile hukukunun bilinmesi dosya sürecinde yeterli olmadığı hukukçularca kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere yalnızca aile hukuku değil, ceza davalarına bakmak için ceza hukuku, ortak konutun kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle kira sözleşmelerine ilişkin bilgide ve miras hukuku konusunda da vekil tecrübe ve bilgiler ışığında davayı yürütecektir.

Yalnızca boşanma değil, boşanmanın diğer unsurları, aile hukukundan doğacak olan davalara da bakabilmektedir. Boşanma hukuku içeriğinde diğer bir unsur ise bekleme süresinin kaldırılmasıdır. Tarafların boşanması halinde yeniden evlenmesi halinde şartların neler olacağı, kadının bekleme süresinin ne zaman dolacağı, sürenin ne zaman başladığı olmak üzere, detaylı olarak avukat aracılığıyla yürütülecektir.

Boşanma Avukatı İzmir'de Hangi Davalara Bakmaktadır?

Özellikle ilk olarak Aile Hukuku’na, Türk Medeni Kanunu’na, Türk Ceza Hukuku, Miras Hukuku, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na, Tazminat Hukuku, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna, boşanma hukukuna hakim olmalıdır. Eşlerde ceza hukukuna konu olacak davalar da meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra gayrimenkul veya kira sözleşmesi konusunda da yetkin olmalıdır. Evlilik birliğinin sarsılması ile yaşanılan konut özelinde kira sözleşmesinde sorunlar çıkabilmektedir.

Boşanmak isteyen eş, kira sözleşmesini diğer eşten ayrı olarak feshedebilmektedir. Müvekkil adaylarını bazı avukatlar, uzmanlık alanı farklı olup hukuki bilgisi yoksa başka bir avukata yönlendirme yapmak durumunda kalabilir. Aile konutuna ait kira sözleşmesinde aile konutunun diğer eşin rızası olmadan feshinin mümkün olup olmadığı kanunda belirtilmiştir. Neticede vekilin kira sözleşmesi dahilinde hukuki bilgilerde hakim olması şart olup kira sözleşmesinin feshi halinde aile konutunun akibetinin ne olacağı ve kira sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konularında bilgi sahibi olmalıdır.

Aile konutunu terk eden eşin eve ait eşyanın talep edip edemeyeceği, eşya iadesi ve kiraya ilişkin konularda yasal işlemlerin yürütülmesi mühim bir konudur. Bunun yanı sıra şiddet gören kadın ve erkek adına tedbir kararı aldırtabilmek, bunun yanı sıra eşin kişisel eşyaları iadesi gibi ayrıntılı olarak tedbirlerin nasıl alınabileceği bilinmelidir.Boşanma, Boşanma, velayet, nafaka gibi hususlarda eşin neleri talep edilebileceği, nelerin edilemeyeceği, ne gibi hakkı olduğunu bilmeden dava açmak zaman kaybı ve hukuki kayıplara yol açabilmektedir.

Aile hukuku, ceza hukuku, kira ve miras hukukunda vekilin tecrübeli olması gerekir.Ayrıca Ayrıca 6284 Sayılı Kanun ile şiddet tehlikesi ile karşı karşıya olan kişi lehine koruma talebinde bulunulacaktır. Eşin evlilik içerisinde birbirini yaralaması, hakaret ya da tehdite uğraması gibi ceza gerektiren durumlar meydana gelebilmektedir. Aleyhine tedbir kararı alan kişi karara aykırı davrandığı vakit ceza alacaktır. Eşlerin evlilik içerisinde çıkan sorunları ceza hukukuna bağlı olabilmektedir. Kimlerin nafaka hakkı olduğu, kimlerin olmadığı, tazminat takibi, duruşmada talep edilebilecekler, mahkemeye sunulacak dilekçelerin nasıl olabileceği, bütün yargılamadaki usuller belirtilmiştir.

Miras hukuku konusu sorunları çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca boşanma hukuku yanı sıra tazminat ile nafakaya ilişkin bir icra takibi başlatılabilmektedir. Boşanma hukukunda eşlerin miras hakkı olup olmadığı, boşanma kararı verilmesi sonrası, eşin miras hakkı olup olmadığı, ailede kimlerin miras hakkı olduğu bilinmelidir. Vekilin boşanma ve miras hukukunda bilgili olması; miras hukuku ile bağlı olarak vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşması detaylı olarak düzenlenebilmektedir. Eşlerin Eşlerin anlaşamadığı bir konu da miras hukukudur.

Aynı zamanda nafakada konusunda da geçerlidir, nafaka ödemesi gerçekleştirmeyen kişi aleyhine icra başlatılabilecektir.Boşanmaya Boşanmaya bağlı olarak verilen tazminat kararı verilebilir ve tazminat ödemeye yükümlü olan kişi tazminat ödemesini gerçekleştirmeyebilir. Ödeme gerçekleşmeyince tazminata ilişkin icra takibi başlatılacaktır. Yalnızca aile hukukunun bilinmesi dosya sürecinde yeterli olmadığı hukukçularca kabul edilmektedir. Görüldüğü üzere yalnızca aile hukuku değil, ceza davalarına bakmak için ceza hukuku, ortak konutun kira sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle kira sözleşmelerine ilişkin bilgide ve miras hukuku konusunda da vekil tecrübe ve bilgiler ışığında davayı yürütecektir.

Boşanma hukukunda kanun yanı sıra sözleşmeler de mühimdir.Yalnızca Yalnızca boşanma değil, boşanmanın diğer unsurları, aile hukukundan doğacak olan davalara da bakabilmektedir. Boşanma hukuku içeriğinde diğer bir unsur ise bekleme süresinin kaldırılmasıdır. Tarafların boşanması halinde yeniden evlenmesi halinde şartların neler olacağı, kadının bekleme süresinin ne zaman dolacağı, sürenin ne zaman başladığı olmak üzere, detaylı olarak avukat aracılığıyla yürütülecektir.

Boşanma avukatının bakabileceği davalar nelerdir?

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Şiddetli Geçimsizlik (Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma)
 • Terke Dayalı Boşanma
 • Zina
 • Nafaka Arttırılması
 • Nafaka Kaldırılması
 • Maddi ve Manevi Tazminat (TMK 174.maddesi)
 • Velayetin Değiştirilmesi
 • Velayet Talebi
 • Velayet Kaldırılması
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi
 • Mal Paylaşımı
 • Mal Ayrılığı
 • Evliliğin İptali
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Akıl Hastalığı
 • Fiili Ayrılık
 • Nafaka İndirilmesi
 • İddet (Bekleme) Süresi ve Kaldırılması

Davalarına bakabilmektedir.

Lütfi Kurt Hukuk Bürosu olarak boşanma ve boşanmaya bağlı olan her türlü davaya, kira durumuna, evliliğe dayalı olarak yaşanan miras hukuku adına açılacak davalara büromuz hizmet vermektedir. Size aile hukuku, kira, miras hukuku gibi boşanmaya bağlı olan tüm davalarda nitelikli hizmet sunabilecektir. Hukuk büromuz tüm bu alanlarda yardımcı olabilecek, dava süresince dosya üzerinden takibini gerçekleştirecektir.

Bununla birlikte vekil, müvekkil aleyhine bir karar çıkması halinde karara karşı çıkmak için müvekkili adına yüksek mahkemeye başvurabilecektir. Dava neticesinde verilen karara karşılık yüksek mahkemeye gönderilen dosyanın takibi de gerçekleştirilecektir.

İzmir’de Boşanma Avukatı Tutarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her evlilik birbirinden nasıl farklıysa her boşanma dosyası da bir değildir. Bu nedenle vekil tayin ederken boşanma hukukunda uzmanlaşmış, aile hukukuna hakim tercih edilmelidir. Avukat tutmayarak yanlış bir adım atılması boşanma davasında doğacak hak kayıplarda telafisi olmayan hatalar yapılabilir. Özellikle boşanma isteyen nelere dikkate etmeli, dilekçesinde değineceği hususlar, iddiaların dayandırılacağı deliller ve bu dayandıramayacağı konuları bir vekil tayin ederek hazırlamalıdır.

Boşanma cevap dilekçesi veya cevaba cevap dilekçesi süreçlerinde, dilekçede nafaka talebinde bulunma ve tazminat miktarı belirleme, ara karar gereği beyan, delil ve tanık bildiriminde mahkemeler belli süreler vermektedir.Her Her zaman ilgilenecek, dosyaya gelen müzekkere ve cevaplarla ilgili belgelerin gelip gelmediğini takip edecek, duruşmalarda bulunacak, bu aşamada yeni durum veya olaylar adına nasıl bir hukuki yola başvurulacağı yönünde işlemler yapılmaktadır.

Boşanma davasını takip eden kişinin süre kaybederek mahkemeye ifadede bulunmaması, delil sunmaması veya duruşmayı kaçırması halinde hukuki hak veya süre kaybı bulunacaktır. Bu nedenle bütün bu aşamalarla ve dosya ile yakından ilgilenecek ve sorumluluğunu üstlenecek bir vekil aracılığıyla boşanma dosyanızı takip edebilirsiniz. Görüldüğü üzere bir dilekçe ile boşanma davası açmak veya açılan boşanma davasına cevap sunulması hukuki süreçte olması gereken durumlar için yeterli değildir, bütün bu aşamada birçok işlemler gelmektedir.

2021 Ücretleri

Her yıl baronun belirlediği bir tarife vardır ve bu tarifeden düşük bir miktar belirlenemez. Boşanma davası fiyatları özelinde, baroların her yıl belirlediği asgari ücretinden alt bir değer belirlenemez. Yapılacak masraflar, dosyanın açılacağı yer, koşulları farklılık göstereceği için sabit bir rakam söylenemez. Fakat üstünde bir değerde anlaşma yapılabilir.

Davanın zorluk derecesi ve değerlendirmeler ele alınarak müvekkile boşanma davası maliyeti yöneltilecektir.Ancak çekişmeli boşanma fiyatları, anlaşmalıya göre biraz yüksek olabilir. Boşanma davası açacak veya hakkında boşanma davası açılan kişi boşanma davası için vekil tayin etmek istiyorsa, boşanma davası öncesinde davanın ne kadar süreceği ve masrafları da değerlendirilmelidir. Eşler değer üzerinden detaylı konuşarak anlaşma imzalanmalıdır.

Bunun yanı sıra ödemelerin ne zaman ve nasıl ödeneceği de yine tarafların anlaşacağı bir husustur. Ödenecek olan değer, davanın öncesinde ödenebileceği gibi davanın devamında ve davanın sona ermesinden sonra da ödenebileceğinden taraflar ona göre bir anlaşma yapabilecektir.Taraflarda Taraflarda gerçekleşen ücret anlaşması akabinde müvekkil vekaletname çıkartmalıdır.

Davası Açma Masrafları

Örneğin; mal paylaşımı davalarında dava dilekçesinde belirtilen dava değerine göre harç hesaplanacaktır. Bazı davalarda bu harç maktu (sabit) olup, bazı davalarda ise nisbi (dava değerin miktarına göre hesaplanan) harca tabi olabilmektedir. Dava masrafı olarak tebligat giderleri, müzekkere yazımında posta gideri, bilirkişi veya keşif bedeli gibi masraflar bulunduğundan mahkeme veznesine gider avansı olarak yatırılmalıdır.Boşanma Boşanma davalarında verilecek vekalet ücreti yanı sıra açılan dava için masraf ve dava açarken yatırılması gereken harç ödemesi yapılmak zorundadır.

Dava adına yapılacak masraflar ve harcamalar aşağıdaki gibidir:

 • Davada yapılacak duruşmalar adına celse,
 • Karar ve ilam harçları,
 • Tanık bildirilmişse tanık sayısı kadar tanık asgari ücreti,
 • Tanığa gönderilecek duruşma davetiyesinde tebligat gideri,

Boşanma Boşanma hukuku, ortak çocuk varsa uzman pedagogdan velayete ilişkin görüş sunması adına rapor hazırlanması ve başka durumlarda bilirkişi deliline dayanılabiliyor. Bilirkişi gerektiren davalarda bilirkişi masrafı, keşif deliline dayanılmışsa keşif harcı, keşif avansı ve keşfe gidilecek yer adına yol masrafı da gibi masraflar boşanma davası adına yapılacak masraflardır.

Adli Yardım Yoluyla Boşanma Nedir?

Davayı açarken masrafları ödemeye veya bir vekalet vermeye maddi gücü yetmeyen kişiler ücretsiz olarak yararlanabildiği bir müessesedir. Ancak her talepte bulunan kişi, bu müesseseden yararlanamaz, yalnızca mali gücü yetmeyen kişiler bulunabilir. Talep edebilmesi için de muhtarlıktan yahut da kaymakamlıktan mali gücünün olmadığını kanıtlayacak fakirlik belgesi de sunabilir. Adli yardım yolu, dava açmak için maddi durumu olmayan kişiler adına bu haktan mahrum kalmaması adına açılan bir müessesedir. Online danışma hattı var ise burayı aranarak talepte bulunulabilirsiniz. Dava açacağı yerden kendisine adli yardımdan bir vekil tayin edilmesini isteyecektir. Baro, kişinin başvurusu üzerine adli yardımdan yararlanma şartlarını taşıması halinde görevlendirme kararı verecektir. Başvuruda, yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını ve mali durumunu gösterir belgeleri sunmalıdır.Bu Bu yol ile boşanma isteyen kişi vekalet, tüm yargılama avans ve harçları, aile avukatı ücretleri gibi tüm masrafları ödemekten muaf tutulmak isteyecektir. Talep eden kişinin yazılı bir şekilde başvuruda bulunması şarttır, kişi, dava açmamışsa yargılama yapılacak mahkemeden, dava açılmışsa yargılamanın yapıldığı mahkemeden adli yardım talebinde bulunacaktır.

Talebi reddedilen kişi, ret kararının tebliğ edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde mahkemeye itiraz etme hakkına sahiptir. Taksitlerle ödeme elverişli görülürse yargılama giderleri en çok bir yıl içinde eşit taksitler halinde ödenmesine karar verebilecektir. Ancak talebinin kabulü halinde mahkemenin verdiği kabulü kesindir, itiraz edilemez. Yararlanan kişi adına baroca görevlendirilen vekilin ücreti, Hazineden ödenecektir ve bu davada, haksız çıkan yargılama giderleri ile avansları ödemekle yükümlü tutulacaktır. İtiraz edilmesi halinde mahkeme, itirazın değerlendirilmesi için bir sonraki numaraya sahip daire, son numaralıysa birinci daire, o bölgede tek daire bulunuyorsa aynı işlere bakmakla görevli en yakın mahkemeye gönderecektir.

İzmir Boşanma Avukatı

Bayraklı’da boşanma avukatı denilince akla ilk gelen avukatlardan olan Lütfi Kurt, İzmir’de olup, Türkiye’nin birçok şehrinde boşanma, düğün takıları, nafaka, boşanmadan kaynaklı tazminat davalarına bağlı olarak aile hukuku uyuşmazlıklarında vekillik hizmeti vermektedir. Boşanma ve boşanmaya bağlı olan tüm hukuki problemlerinize (velayetin değiştirilmesi, nafaka davası, nafakanın tahsili, çocuk teslimi gibi) tecrübe ve özverili çalışma ile çözümler bulacaktır.

Vekillik hizmetinin alınmak şu nedenlerle önemli:

 • Dava açarken dava dilekçesinin kanuna ve usule uygun olarak hazırlanması,
 • Özellikle tanıklı duruşmalarda avukatın da duruşmada bulunarak tanığa sorular yöneltmesi,
 • Davanın esasını etkileyen beyanların tutanağa geçirilmesi,
 • Dosyada delillerin toplanması konusunda mahkemeden celbi talep edilen belgeler için talepte bulunma
 • Kanunda belirtilen boşanma nedenine dayalı olarak dava açılması,
 • Duruşmalara katılım,

gibi birçok hukuki bilgi ve teknik bilgilerle davanın takibi gerçekleştirilecektir. Boşanma avukatı numarası için bizlere WhatsApp’tan ulaşabilirsiniz. Herkes hakkını savunmalı ve hakkı ne ise mücadelesini en iyi şekilde yapmalıdır.Bütün Bütün bu nedenlerle boşanma davasında vekillik hizmeti almak, işin uzmanıyla birlikte çalışmak hukuki kayıplarınız adına pişmanlık duymamanızı sağlayacaktır.

Bayraklı En İyi Boşanma Avukatı İzmir

Büromuzdaki boşanma davasına bakan avukatlar Bayraklıı’da bulunup, bu bölgede bulunan İzmir’de en iyi boşanma avukatı arayan insana vekillik hizmeti vermekteyiz. Boşanma kararı alan, kendisine boşanma davası açılmış veya boşanmaya bağlı unsurlarda (velayet, nafaka, çocuk teslimi gibi konularda) hukuki problemleri olan müvekkilleri adına özverili olarak çalışmakta ve müvekkil menfaati önceliğinde hareket etmekteyiz.

Boşanma Boşanma davaları her iki tarafın psikolojik durumunu da etkileyen ve sürekli gelişmeler yaşanan dosyalardır. Boşanma avukatları merkezi olduğundan bayraklıda daha çok bulunabilir. Boşanma davası, eşlerin dava tarihinden geriye dönük olarak son 6 ay yaşadığı yerde görülecektir. Boşanma davaları sürekli takip gerektiren ve ilgilenilmesi gereken dosyalar olduğundan hukuki deneyim ile çalışkanlığı birleştirilerek müvekkil hizmeti sunulmaktadır.

İzmir’de ikamet eden eşlerin boşanma sürecine girmesi halinde İzmir’de bir avukata başvurabilecek ve davaları İzmir Adliyesinde görülecektir. Vekil tercihi de istenilen ilçe veya ilden yapılabilmektedir. Anlaşmalı açılacak ise avukat her ikisinin hakları konusunda bilgilendirecek ve talepleri doğrultusunda protokol düzenleyebilecektir.

Çekişmeli boşanma davası açmayı düşünüyorlar ise her iki eş iki ayrı avukat ile anlaşmalıdır. Tüm yasal haklarınıza ilişkin mücadelede bulunacak, sizi dosyada temsil edecek ve sorumluluğunu bilerek titizlikle çalışmasını gerçekleştirecektir.

Bayraklı Boşanma Avukatı

İzmir’de boşanma avukatı arayıp İzmir’de bulunan kişilere Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla gibi öne çıkan ilçelerden birçok boşanma davası adına vekillik hizmeti vermekteyiz. Dava dilekçesinin hazırlanması, dilekçede hukuka uygun delillerin sunulması, duruşmalara katılım, mahkeme tarafından kurulan hükme karşılık itiraz yoluna başvurma veya kararın kesinleştirmesine dair tüm işlemler başından sonuna kadar özen ve titizlikle yürütülecektir.

Boşanma davaları velayet, nafaka, tazminat gibi birçok konuyu barındırmış olduğundan tüm konulara hakim olmak, Yargıtay içtihatlarını bilmek çok önemlidir. Boşanma konusunda tecrübe etmiş, kendisini bu alanda geliştirmiş ve çalışmalarını yoğunlukla bu tür davalarda gerçekleştiren uzman boşanma avukatı aracılığıyla davalarınız yürütülmelidir.

En İyi Boşanma Avukatları Diye Bir Şey Var Mı?

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Bu yüzden en iyi boşanma avukatı söylemi de eksik kalmaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bir boşanma avukatının yazısı eğer kendisinin böyle olduğunu iddia ediyor ise itimat etmeyiniz. İş ahlakı çerçevesinde mesleğimizi icra etmekle sorumluluğumuz bulunmaktadır. Boşanmak için avukat tutarak vekillik hizmeti almak istediğiniz kişinin bilgisinden, tecrübesinden emin olmanız ve kendisine güvenmeniz dosyanızı teslim etmeniz adına yeterli bir nedendir.

Boşanma Avukatlarına Sıkça Sorular Sorular için tıklayınız.

11 Nisan, 2021

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları