İzmir Avukat Desteği (İzmir Avukat Danışmankık)

Avukatlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uyarınca çalışma şekilleri, standartları kanundan doğan sınırlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Avukatlar, müvekkilleri için yapacakları her türlü hukuki iş ve işlem ile birlikte danışmanlık hizmetlerini de yine bu kanuna göre gerçekleştirmektedir. AvK md.164 hükmünde avukatlık ücreti tarifesinin sınırları belirtilmiştir. Avukatlık Ücreti Tarifesi her yıl güncellenmektedir. Avukata ödenecek tutatlar hüküm gereğince bu tarifedeki sınırların altında olamaz. Eğer ki tarife altında ücret alınırsa veya ücret alınmadan herhangi bir işlem, danışmanlık yapılır ise bu durum baroya bildirilmelidir. Kanunun hükmünden de anlaşılacağı üzere ücret alınamadan iş yapılması veya tarife altında iş yapılması kanun tarafından yasaklanmıştır.

Fakat avukata danışacak veya avukat tutacak maddi gücünüz yok ise bu problem çözmek için bulunduğunuz şehrin bağlı olduğu baroya başvurarak koşulların uygunluğu durumunda ücretsiz avukat hizmetinden faydalanabilinmektedir. Herhangi bir gelir ve/veya malınızın olmadığını belgelediğiniz takdirde ücretsiz olarak baronun tayin edeceği bir avukatın danışmanlığı veya yardımından faydalanabilinmektedir.

Ücretiz bir şekilde bir avukata danışmak için veya ücretsiz avukat tutabilmek için Baro’ya yani avukatların bağlı bulunduğu meslek kuruluşlarına başvuru yapabilirsiniz. Her ilde bir Baro teşkilatı bulunmaktadır

ACİL AVUKAT DESTEĞİ NEDİR?

Avukatlar her ne kadar saat olarak esnek çalışan kişiler grubuna girse de genel olarak avukatlık ofisleri/büroları hafta içleri akşam 17.00/18.00 saatlerine kadar çalışma içerisindedir. Bunun sebebi adliyelerin veya diğer resmi kurumların haftaiçi akşam 17.00 saatine kadar açık olmasındandır.

Bilindiği üzere kişilerin avukat ihtiyacı devlet dairelerinin çalışma saatine uygun saatler dışında da çıkabilmektedir. Bu ihtiyaca karşılık olarak “Acil avukat Desteği” kurumu ortaya çıkmıştır. Acil avukat ise, bu belirli saatler dışında da çalışan veya ulaşılabilir olan nöbetçi avukatlık hizmeti veren avukatlara denmektedir.

Açıklanan acil avukat desteği genelde ceza hukuku kapsamına giren suçlar/durumlar için gerekli olmaktadır. Özellikle hızla müdahale, dilekçe yazma vs. gibi durumlarda acil avukat desteği fazlasıyla kullanılır hale gelmektedir.

7/24 CEZA AVUKATI DESTEĞİ NEDİR?

Savcılık soruşturmaları ve ceza davaları gibi acil avukat ihtiyacının doğduğu durumlarda nöbetçi avukatlar olarak saat fark etmeksizin hizmet verebilen avukatlardır. Ceza avukatı ihtiyacı yukarıda da açıklandığı üzere daha çok acil durumlarda ivedi şekilde müdahale veya destek gerektiren ceza hukuku kapsamındaki suçlar için danışılan avukatlardır. Lakin, günün herhangi bir saatinde özellikle gözaltı ve yakalama işlemleri, ifade alma ve verme işlemlerinde ve ayrıca sorgu sırasında ceza avukatının hızla müdahale edebilirliği azımsanmamalıdır.

Ceza avukatlarının açıklanan durumlardaki müdahaleleri; avukatın bizzat ilgili soruşturma/idari makama giderek destek vermesi şeklinde olabileceği gibi telefon, internet yolu -özellikle UYAP- üzerinden işlem yapma, yönlendirme veya danışma şeklinde de olabilmektedir.

TELEFONDA ACİL AVUKATA SORMA HİZMETİ

Acil avukat sisteminin bir uzantısını oluşturmakatdır. Nöbetçi avukatlar tarafından verilen danışma hizmetidir. Bu danışma hizmetinin oluşma sebebi, mesafe veya ivedi durumlar nedeni ile avukat ile yüzyüze görüşebilecek imkanı olmayan kişiler için danışma veya yönlendirme ihtiyacının giderilmesidir.

Ancak beliritlmelidir ki telefonda danışma hizmeti kapsamlı problemler için dezavantaj yaratabilmektedir. Bunun sebebi telefonda sözlü bir şekilde yapılacak olan danışma hizmetinde görüşmenin uzun sürmesi ile birlikte, hukuki soruların cevaplarının alternatiflerinin olduğu durumlarda her alternatif için farklı bir hukuki yolun olması gibi durumların bazen iletişimi sağlıksız hale getirmesidir. Böyle anlarda danışma hizmetinin yüzyüze veya yazılı yapılması danışanlar açısından daha çözüm odaklı olacaktır.

CEZAEVİ GÖRÜŞMESİ İÇİN AVUKAT

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu md. 149/3 hükmü uyarınca tutukluluk halinde bulunan kişilerin şüpheli veya sanık sıfatını taşıması fark etmeksizin genel ceza hukuku ilkeleri çerçevesinde savunma hakkının ihlalini engellemek amacıyla avukatla görüşme hakkı bulunmaktadır. Yine sadece tutukluluk durumu ile sınırlı kalınmamış, cezaevinde hükümlü olarak bulunan kişiler için de 7/24 ceza avukatı desteği, acil avukat desteği müesselerinden faydalanabilmektedir.

Gözde Tetik

28 Kasım, 2021

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları