İş Hukuku Avukatı

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-isçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalı iş hukuku olarak açıklanır. Bu konularda yardım almak isteyen kişiler iş hukuku avukatlarınca temsil edilmelidir.

İş hukuku iş kanunu kapsamında işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkları ilgilendiren ve İş mahkemelerinde görülene hukuk dalıdır. büyük metropollerde ve illerde İzmir gibi büyük şehirlerde ticaret ağı yüksek olduğu için işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklar daha çok olmaktadır. İş hukuku günümüzde çalışma hayatına dayalı ekonomide hayatın vazgeçilmez bir parçası olmakta ve hemen hemen her insanı doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Lütfi Kurt uzman avukat olarak bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, tazminat davası, işe iade davası gibi birçok konuda hizmet vermektedir. Lütfi Kurt’un iş hukuku konusunda hizmet verdiği tüm iş hukuku konuları;

 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Fazla Mesai Ücreti
 • Yıllık İzin Ücreti
 • Ücret Alacağı
 • İşe İade
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • İş Kazası
 • İş Kazası Tazminatı
 • Sürekli İş Göremezlik
 • Geçici İş Göremezlik
 • Hizmet Tespiti
 • İş akdinin feshi
 • İşçilik alacakları
 • Doğum İzni
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Sendikal Tazminat
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları