Fuhuş Deport Kaldırma

Fuhuş sebebiyle sınır dışı etme kararı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54 üncü maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında uygulanır. Fuhuştan deport edilen kişi ne zaman dönebilir ? Fuhuş sebebi ile deport cezası alan kişinin cezası nasıl kaldırılır ? Bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Telefon ve elektronik postalardan anlıyoruz ki deport cezası alan kişiler ülkelerine döndükten sonra bazen adlarını bazen soyadlarını değiştirerek ülkelerinden veya başka ülkelerden pasaport alarak Türkiye'ye tekrar giriş yapmayı denemekte. Deport cezası kalkabilir mi ? Deport edilen bir kişi Türkiye'ye geri gelebilir mi ? Bu mümkün müdür bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Hukuk büromuza gelen telefonlardan ve elektronik postalardan anlıyoruz ki deport cezası alan bazı kişiler ülkelerine döndükten sonra bazen adlarını bazen soyadlarını değiştirerek ülkelerinden veya başka ülkelerden pasaport alarak Türkiye'ye tekrar giriş yapmayı denemekte. Bu doğru bir yöntem olmadığı gibi yasal da değildir. Çünkü deport cezaları pasaporta değil kişiye verilmektedir. Bu yöntemle Türkiye'ye giriş yapılmak istendiğinde pasaport kontrollerinde pasaportların değiştirildiği bazen gözden kaçabilir, nadiren de olsa bu yöntemle Türkiye'ye yasadışı giriş yapılabiliyor. Türkiye'ye bu yöntemle giriş yapan kişiler nasıl olsa Türkiye'ye geldim artık bana bir şey olamaz düşüncesiyle bir de ikamet izni başvuru yapıyorlar. Ancak ikamet izinleri daha kapsamlı araştırıldığı için durum Hemen fark ediliyor ve bu kişiler için idari işlem yapılıyor ardından daha uzun süre ile Türkiye'ye giriş yasağı konularak sınır dışı ediliyorlar. Oysaki bu tür yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya gerek yoktur çünkü deport cezası alan bir kişinin cezası yasal olarak kaldırılabilir bu mümkündür.

Deport cezası alan yabancı uyruklu kişiler ceza sürülerinin dolmalarını beklemeden Türkiye'ye yasal olarak gelebilirler ancak deport cezasını kaldırabilmek için önemli olan nokta giriş yasağının ne için verildiği. Örneğin giriş yasağı ihlalinden kaynaklanan nedenlerle verildi ise bu ceza kolaylıkla kaldırılabilir adli nedenlerden dolayı deport edilen kişilerin Örneğin fuhuş sebebiyle deport edilen bayan gibi cezalar hukuki işleme girdiği için deneyimli bir avukat ile çalışmanız gerekebilir. Niçin deport edildiğinizi veya ne kadar süreyle deport edildiğinizi bilmiyorsanız öğrenmek ve yasal olarak geri gelmek için İzmir de yabancılar hukukunda yılların tecrübesine sahip avukat Lütfi Kurt ile görüşebilir ve destek alabilirsiniz.

Unutmayın deport cezaları doğru yöntemlerle kaldırılabilir.

Sınır dışı etme kararına itiraz dilekçesi

Sınır dışı etme kararının değerlendirme ve karar aşaması en fazla 48 saat sürer. Bu süre içerisinde Sınır dışı etme kararına itiraz dilekçesi hazırlanıp Sulh ceza hakimine başvurulması gerekmektedir.

Fuhuş sebebiyle sınır dışı etme kararı alan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim kararına karşı sulh ceza hâkimine başvurabilir. Dilekçenin idareye verilmesi hâlinde, dilekçe yetkili sulh ceza hâkimine ulaştırılır.Sulh ceza hâkimi incelemeyi beş gün içinde sonuçlandırır. Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir. İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, idari gözetim şartlarının ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden sulh ceza hâkimine başvurabilir.

  • Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır.
  • Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir.
  • Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
  • Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

  1. Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,
  2. Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler,
  3. Sahte belge kullananlar,
  4. Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler,
  5. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Deport (Sınır Dışı) edilme konusunda yardım için yılların deneyimi ve tecrübesiyle İzmir’de Avukat Lütfi Kurt hizmet vermektedir. Bu konuda ve daha fazlası hakkında görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

19 Haziran, 2020

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları