BAŞLICA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ;

Ceza Hukuku, Yabancılar Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku

Hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına Özel Hukuk, kişiler ile devlet veya devleti oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise Kamu Hukuku adı verilir. Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve Devletler Özel Hukuku özel hukukun, buna karşılık Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku ve İdare Hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.

Kamu hukuku,devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine,işleyişine,gördükleri hizmetlere ilişkin kurallar içerir.Demokratik toplumlarda kamu hukukuna başlıca egemen olan ilkeler hukuki güvenlik ve kanunilik prensipidir.Özel hukuk ise dar anlamıyla kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler.Egemen olan ilkesi irade serbestisidir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

CEZA HUKUKU

Ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda fonksiyon icra eder. Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza davası konularında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

GENEL ALT BAŞLIKLAR

 • Ağır Ceza Hukuku
 • Ağır Ceza Avukatı
 • Türk Ceza Kanunu

BOŞANMA HUKUKU

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Boşanma avukatı ise boşanma davaları, velayet, nafaka, boşanmaya bağlı maddi ve manevi tazminat davaları ile mal rejimi davalarına ilişkin davalara hukuki temsil ve hukuki danışmanlık hizmeti veren avukatı ifade eder.

GENEL ALT BAŞLIKLAR

 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Nafaka Davaları

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul avukatı, herhangi bir ihtilafın varlığında mahkeme sürecini, bürokratik süreci takip eden avukattır. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda hızlı büyüme gösteren sektörlerden biridir ve hukuki açıdan gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda danışmanlık yapmaktayız.

GENEL ALT BAŞLIKLAR

 • Gayrimenkul Avukatı
 • Gayrimenkul Davaları
 • Tapu iptal ve Tescil Davaları

İŞ HUKUKU

İş hukuku avukatı, iş hukuku ve iş hukuku davaları; işçi müvekkillerimiz adına kıdem tazminatı davası, işe iade davalarının açılması ve ihbar tazminatı davası, ve takibi, fazla mesai ücretleri ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, mobbing ve yıllık ücretli izinlerin, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedir.

GENEL ALT BAŞLIKLAR

 • İş Hukuku ve İş Hukuku Davaları
 • Kıdem Tazminatı Davası
 • İşe İade Davası

MİRAS HUKUKU

Miras avukatı, miras hukuku konusunda; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali davası, veraset ve intikal işlemleri, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedir.

GENEL ALT BAŞLIKLAR

 • Veraset İntikal
 • Mirasın Reddi
 • Tereke Tespiti

YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku avukatı genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kuralları ve yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre olan haklarını savunmaktadır.

GENEL ALT BAŞLIKLAR

 • Deport Edilme
 • Sınır Dışı Edilme
 • Ç-135 Tahdit Kodu
İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları