Makaleler

TRAFİK KAZASI SONRASI MALULİYET TAZMİNATI NEDİR?

29 Eylül, 2022

Maluliyet, kişinin trafik kazası sonucu vücut bütünlüğünde oluşan yetersizlik veya kısıtlılık durumudur. Kişinin geçirmiş olduğu çift taraflı yaralanmalı trafik kazası sonucu engelli kalması halinde, trafik kazasının karşı tarafına ait aracın bağlı bulunduğu sigorta şirketinden birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEDİR?

29 Eylül, 2022

Geleneksel hukuk usulünde, bir uyuşmazlığın çözümü ancak mahkemeler önünde çözüme kavuşturulabilirken; günümüz hukuk sisteminin ve teknolojinin ilerleyişi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını ortaya çıkarmıştır.

MALULİYET TAZMİNATI NEDİR?

26 Eylül, 2022

Maluliyet tazminatı, kişinin yaralanmalı bir trafik kazasına karışması durumunda karşı tarafın zorunlu trafik sigortasına istinaden talep edebileceği bir haktır.

TÜRK CEZA KANUNUNDA CİNSEL SUÇLAR

13 Eylül, 2022

15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır.

POLİÇEDE KABUL

12 Eylül, 2022

abul, muhatabı poliçe ilişkisi içerisine sokan irade beyanı niteliğinde olduğundan muhatap poliçeyi kabul etmediği takdirde borç altına girmeyecektir.

POLİÇE NEDİR ?

11 Eylül, 2022

Poliçede üç kişi bulunmaktadır. Bunlar; lehtar, muhatap ve düzenleyen şeklindedir. Bu sayılan kişiler arasında üçlü bir ilişki bulunmaktadır. Ilişkide poliçeyi düzenleyen muhataba poliçe bedelini ödeme ve lehtara da alma yetkisi vermektedir.

POLİÇENİN DEVRİ

10 Eylül, 2022

Poliçe kambiyo senedi niteliği sebebi ile kanunen emre yazılı sayılmaktadır. Bu özelliği sebebi ile ciro artı teslim ile devredilmektedir.

Bono Nedir?

9 Nisan, 2022

Bono Türk Ticaret Kanununda 776 – 779 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerde bononun unsurları ve unsur eksiklikleri, bonoya uygulanacak poliçe hükümlerini ve düzenleyenin sorumluluğunu düzenlemektedir.

ÇEKTE ÖDEME

27 Mart, 2022

Bono ve poliçe gibi çek de bir ibraz senedidir. Bu özelliği nedeniyle de ibraz zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk kişiye yükletilmiş külfettir.

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

17 Mart, 2022

Alacak senetleri, bir alacak hakkını temsil etmektedir. Alacak hakkının konusu ise genelde para alacağı olduğu için bu senetlere, “para senedi”(para alacağı senedi) de denilmektedir.

RIGHT OF ESTABLISHMENT

17 Mart, 2022

Turkey's Foreign Direct Investment (FDI) Law is based on the principle of equal treatment and allows international investors to have the same rights and obligations as local investors.

Tam Yargı Davaları

21 Ocak, 2022

Tam yargı davaları idare hukuku alanında girmekte olan ve idareye karşı kişiler tarafından hakları ihlal edildiği hallerde açılabilecek davalardır.

CEZA İNFAZ KURUMLARI

11 Ocak, 2022

İzmir Açık Ceza İnfaz Kurumu - İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu - Torbalı Açık Ceza İnfaz Kurumu - Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu

Yoksulluk Nafakası

21 Kasım, 2021

Yoksulluk nafakası, boşanma kararı sonucunda yoksulluğa düşecek eş lehine ve diğer eş aleyhine hükmedilen nafakadır.

TCK. 158 NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

24 Ekim, 2021

Dolandırıcılık, TCK madde 157 hükmüne göre “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak.” şeklinde belirtmiştir.

CEZA MUHAKEMESİ VE DELİL KAVRAMLARI

24 Eylül, 2021

Ceza muhakemesi; hukuk sistemimizde suç olarak tanımlanmış ve karşılığında da bir cezanın belirlendiği fiillerin işlenmesi durumunda, soruşturmanın ve yargılamanın nasıl gerçekleştirileceğini düzenleyen hukuk dalıdır.

TÜRKİYE’DE YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARI

3 Mart, 2021

Boşanma davalarında mahkemelerin milletlerarası yetkisi, Türk devletler özel hukuku açısından, sadece yabancıları ilgilendirmesi yönüyle değil, bundan daha önemli olarak Türk vatandaşlarını ilgilendirmesi sebebiyle de, üzerinde durulması gereken bir konudur.

Sosyal Medya ve Fenomen Avukatı

26 Ocak, 2021

Avukat Lütfi Kurt, fenomenler ile ilgili yasal konularda deneyim sahibi, siber zorbalık, iftira, gizlilik ve internet konularında saygın bir bilişim avukatıdır.

İZMİR BOŞANMA AVUKATI

29 Aralık, 2020

İzmir'de boşanma avukatı arayanlar için Avukat Lütfi Kurt Hukuk Bürosu olarak İzmirde boşanma avukatı olarak hizmet veriyoruz.

Ceza Avukatı Kime Denir?

6 Kasım, 2020

İzmir’de ağır ceza avukatı olan Lütfi Kurt’a, ağır ve asliyede en iyi hukuk bürolarının bilgilerini arayanlar, 2020 fiyatlarını sorabilir.

Ağır Ceza Avukatı

22 Ekim, 2020

İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ceza Avukatı, İzmir Avukat, İzmir Ağır Ceza Avukatı Telefon, İzmir Ağır Ceza Avukatı Tavsiye

Ukrayna Deport Kaldırma

6 Ağustos, 2020

Deport Cezası Alan Ukrayna Vatandaşı Türkiye'ye Gelebilir Mi ? Fuhuş Sebebi İle Deport Kararı Nasıl Kaldırılır ? Gibi Soruların Cevabı Için Devamını Okuyun.

Uyuşturucu Avukatı

25 Temmuz, 2020

Kullanmak için uyuşturucu satın almak ya da bulundurmak yasa kapsamında suç olarak kabul ediliyor. Suçun maddi unsuru bulundurmak ve kabul etmek olarak görülürken işlenişi bakımından maddeyi üzerinde, evinde ya da arabasında bulunduran kişiler üzerinde suç ve ceza tesiri var.

Başlıca Çalışma Alanlarımız

23 Temmuz, 2020

Başlıca Çalışma Alanlarımız, İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir En İyi Ceza Avukatları, İzmir Avukat Boşanma, İzmir Hukuk Büroları, İzmir İcra Avukatları, İzmir Tazminat Avukatları, İzmir Trafik Kazası Avukatı, Ölümlü Trafik Kazası Avukatları, Trafik Kazalarında Uzman Avukat, Ünlü Ağır Ceza Avukatları İzmir, İş Kazası Avukatı İzmir

Boşanma Dilekçesi

15 Temmuz, 2020

Boşanma davası dilekçesi yazarken HMK’yı rehber olarak seçiyoruz. Boşanma dilekçesi yazarken her boşanma avukatının yaptığı gibi bazı zorunlu hususları mutlaka göz önünde bulunduruyoruz.

AVUKATLIK KANUNU

8 Temmuz, 2020

Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

İzmir Soruşturma Büroları

27 Haziran, 2020

Asliye hukuk bürosu, aile mahkemesi ön bürosu, icra ceza mahkemesi ön bürosu, ağır ceza mahkemesi ön bürosu, terör ve örgütlü suçlar bürosu, ceza tevzi bürosu, izmir.

İzmir Ağır Ceza Mahkemeleri

27 Haziran, 2020

İzmir Ağır Ceza Mahkemelerinde Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti veriyoruz.

TÜRK CEZA KANUNU

26 Haziran, 2020

Uyarı: Görüntülemekte olduğunuz Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği halidir. Varsa daha sonra yapılan değişiklikleri içermemektedir.

Fuhuş Deport Kaldırma

19 Haziran, 2020

Fuhuş Sebebi İle Deport Kararı Nasıl Kaldırılır ? Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz Dilekçesi Nedir ? Gibi Soruların Cevabı İçin Devamını Okuyun.

Ceza Avukatı Nedir ?

12 Haziran, 2020

İzmir Ceza Avukatı Olarak, Ceza Avukatı Nedir ? Ceza Hukuku Neleri Kapsar ? İzmir Ceza Avukatı Tavsiye Gibi Soruların Cevabı İçin Devamını Okuyun.

İzmir Deport Kaldırma Nedir ?

9 Haziran, 2020

Deport Edilen Kişi Türkiye'ye Gelebilir mi ? Deport olan kişinin cezası kaldırılır mı ? Ülkeye tekrar girişi sağlanır mı ? gibi soruların cevabı için devamını okuyun.

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları