ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Trafik kazasına karışmış aracın tamiratı yapılmış olsa dahi kazasız emsaline oranla değerindeki düşüş yaşayacaktır. İşte bu düşüş, araç değer kaybı olarak ifade edilmektedir. Trafik kazası sonrası araç onarılmış olsa da, tramer kayıtlarında hasarlı olarak geçmeye devam edecektir. Bu durum araç sahibinin hak kayıpları yaşamasına neden olabileceğinden, “araç değer kaybı tazminatı” kavramı ortaya çıkmıştır. Araç değer kaybı tazminatı, zorunlu trafik sigortası kapsamında yer almakta olup; karşı tarafın sigorta şirketinin sorumluluğundadır. Yani, trafik kazasına karışan kişi, aracının değer kaybına ilişkin tazminatı, kazaya karışan diğer aracın zorunlu trafik sigortacısından talep edecektir. Bu talep doğrudan kişi tarafından yapılabileceği gibi, daha fazla hak kaybının yaşanmaması adına kişi adına vekaleten avukatı tarafından da yapılabilir.

TAZMİNAT TALEBİ SÜRECİ

Araç değer kaybı tazminatı talep edebilmek için sigortaya başvuru zorunludur. Burada kastedilen yine karşı tarafın aracını sigortalayan sigorta şirketine değer kaybı talebiyle başvuru yapma zorunluluğudur. Trafik kazası sonrası tutulan kaza tespit tutanağı, olayın gerçekleşme öyküsü, kaza yeri ve tarihi, kusur oranları, sigorta şirketleri ve poliçe numaraları gibi tazminat talebinde önemli yeri olan bazı bilgileri içermektedir. Ancak, sigorta şirketine yapılacak olan talepte gerekli olan bilgi ve belgeler bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca sunulması istenen belgeler şunlardır:

1-) Kaza tespit tutanağı

2-) Değer kaybı talep beyanı

3-) Zarar gören araç ruhsat fotokopisi

4-) Hasar fotoğrafları

5-) Eksper raporu/onarım faturası

Bununla birlikte, sigortaya başvuru süreci boyunca bazı ek evraklar da istenebilecektir. Bu bakımdan, talebin ve sigorta şirketi ile iletişim halinde kalarak sürecin takibinin alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi, tazminat talebinde bulunan ilgili açısından yararlı olacaktır.

TAZMİNAT ŞARTLARI VE MİKTARI

Araç değer kaybı tazminatı talebinin olumlu sonuçlanması için iki önemli şart mevcuttur:

1-) Trafik kazasına ilişkin kusurun tamamı (%100’ü) başvuran üzerinde bulunmamalıdır.

2-) Kazaya karışan, tazminata konu araç pert olmamalıdır.

Bu iki temel şart dışında, her kilometrede ve her yaşta araç için araç değer kaybı tazminatı talebinde bulunulabilecektir. Eskiden var olan 165.000km sınırı, 2021 yılında Trafik Sigortası Genel Şartları kapsamında kaldırılmıştır.

Tazminat miktarı ise, trafik kazasının oluşumu ve kusur oranına göre her somut olaya göre değişkenlik gösterecektir. Aynı zamanda değer kaybı miktarı, aracın modeline, yaşına, kilometresine vs. göre değişiklikler gösterebilecektir. Günümüz Yargıtay kararlarına göre değer kaybı; bahsedilen kriterler göz önüne alınarak, aracın hasarsız hâliyle ve kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki ikinci el piyasa rayiç değeri ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki hâline göre serbest piyasadaki ikinci el piyasa değeri arasındaki farkın tespit edilmesiyle bulunur. Kusur durumu gibi değer kaybı incelemesi de teknik bilirkişi incelemesini gerektirmektedir

TAZMİNATIN ALINMASI

Sigorta şirketi ile yapılan görüşmeler sonucu ortak bir paydada buluşularak tazminat miktarına karar verilebileceği gibi, sigorta şirketi eksik ödeme yapabilir veya hiç ödeme yapmayabilir. Bu gibi durumlarda, tazminatın alınabilmesi için dava yoluna gidilebilir, veya sigorta tahkim komisyonuna başvurulabilir. Dava yoluna gidilebilmesi için arabuluculuk görüşmelerinde bulunulması zorunludur.

Sonuç olarak, araç değer kaybı tazminatı talebi ve sonrasında sürecin takibi; zaten yakın zamanda trafik kazasına uğramış bir kişi için manevi olarak çok yorucu ve uğraştırıcı olabilecek, sonrasında telafi edilemeyecek hak kayıpları yaşatabilecektir. Bu nedenle, bütün bu sürecin alanında uzman bir avukat tarafından yürütülmesi hem maddi hem manevi anlamda yararlı olacaktır.

Araç değer kaybı tazminatı talepleriniz ve diğer konularda hukuki yardım ve talepleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

29 Eylül, 2022

İzmir Avukat, İzmir Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatları, İzmir Ağır Ceza Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Boşanma Avukatları